Z okazji obchodzonego dziś Święta Policji Samorząd Gminny składa wszystkim Funkcjonariuszkom, Funkcjonariuszom, Pracownikom Policji, Policyjnym Emerytom i Rencistom, Przedstawicielom Związków Zawodowych, Stowarzyszeń i Fundacji szczególne podziękowania za codzienną, trudną i odpowiedzialną służbę na rzecz naszej lokalnej społeczności. Jesteśmy świadomi tego, iż Wasza praca niesie za sobą dużą odpowiedzialność zawodową, jak i społeczno – moralną. Doceniając jej rolę w służbie mieszkańcom gminy i powiatu, dziękujemy Wam za profesjonalną i coraz skuteczniejszą walkę z przestępczością oraz za to, że nie bacząc na trudy i niedogodności codziennej policyjnej służby, skutecznie realizujecie podstawową misję Policji, jaką jest zapewnienie spokoju i ochrony obywatelom.

Życzymy, aby autorytet, jakim cieszy się policja wciąż wzrastał, a sukcesy jakie Państwo odnosicie, stale wzmacniały poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta. Życzymy również, aby w społeczeństwie stale rosła świadomość, iż Wasza praca wymaga wiele pasji, szczerej potrzeby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, ale także niesie za sobą duże poświęcenie związane z narażaniem własnego życia i zdrowia dla dobra obywateli. To dzięki Waszej postawie, rzetelnie wypełnianym zadaniom oraz otwartości na ludzkie potrzeby osiągacie tak wiele znaczących dokonań na rzecz zapewnienia utrzymania ładu i porządku publicznego.

Szanowni Państwo, na ten dzień i każdy następny życzymy zdrowia, oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym, osobistym i rodzinnym. Życzymy bezpiecznej i spokojnej służby. Niech trud i wysiłek jaki płynie z Waszego zaangażowania będą dla Was źródłem satysfakcji i zadowolenia. Niech Wasze oddanie zawsze spotyka się z należytym szacunkiem i wdzięcznością, na które w pełni zasługujecie.

Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
Stanisław Ryczek – Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej
Wiesław Mendys– Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

409 51304 Życzenia z okazji Święta Policji