4 maja obchodzone jest święto Św. Floriana – Patrona Strażaków. Św. Florian był rzymskim legionistą żyjącym w IV w. n. e. Zasłynął on z męstwa i odważnego wyznawania wiary chrześcijańskiej, za co poniósł męczeńską śmierć. Dzisiejszy dzień jest szczególną okazją, by wyrazić wdzięczność Strażakom za ich służbę.

Druhny i Druhowie! Strażacy!

Ceniąc zaangażowanie, z jakim służycie nam wszystkim, w imieniu własnym oraz całego Samorządu Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska przekazujemy Wam nasze najwyższe wyrazy podziwu i uznania. Dziękujemy za empatię i wrażliwość na los drugiego człowieka, za pełną gotowość do niesienia pomocy, za godny naśladowania upór oraz konsekwencję w działaniach na rzecz innych, a także za odwagę i niezłomność, z jaką stajecie do walki o bezpieczeństwo i życie ludzi w myśl hasła “Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Niech zasłużone poczucie spełnienia i satysfakcja towarzyszy Wam każdego dnia, a Wasze święto, Dzień Strażaka niech przypomni nam wszystkim o wielkim zaufaniu i uznaniu, jakim cieszycie się w społeczeństwie.

Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności, bezpiecznych wyjazdów i powrotów do swoich jednostek. Niech służba drugiemu człowiekowi będzie zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.
W tym szczególnym dniu chcemy zaznaczyć, że ochotnicza straż pożarna na terenie gminy posiada bogatą historię i tradycję. W bieżącym roku swoje stulecie obchodzi jednostka OSP w Laskówce Chorąskiej.

Serdeczne życzenia kierujemy też do strażaków będących na emeryturze i jednocześnie prosimy o dalsze przekazywanie swojej wiedzy i doświadczenia młodszym pokoleniom.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – Krzysztof Kaczmarski
  Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej -Jacek Sarat
Zastępca Burmistrza – Stanisław Ryczek
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej    
                                        

Święto strażaka  Dzień św. Floriana Dniem Strażaka