Obchodzony w dniu dzisiejszym Dzień Sołtysa jest dla nas okazją by wyrazić uznania dla roli sołtysów i pracy samorządowej sołectw. Niejednokrotnie mieliśmy okazję obserwować działania sołtysów 12 sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska, zmierzające do poprawy jakości życia na wsi i zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich przy jednoczesnym poszanowaniu dla tradycji i lokalnych zwyczajów. Za to wszystko, jak również za codzienny trud i starania o „małe ojczyzny” dziękujemy. Życzymy dalszej wytrwałości w codziennych działaniach na rzecz społeczności lokalnych i całej gminy.

Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
Stanisław Ryczek – Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska
Wiesław Mendys– Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Przypadający 11 marca Dzień Sołtysa to święto, które ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę i zaangażowanie oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi. Święto to, chociaż obchodzone od niedawna, cieszy się coraz większą popularnością, głównie w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.
Z okazji Dnia Sołtysa w wielu miejscach kraju organizowane są spotkania, konkursy i inne uroczystości sołeckie. W Gminie Dąbrowa Tarnowska zamiast typowych uroczystości w Dniu Sołtysa istnieje wieloletnia tradycja zebrań wiejskich.
Obywają się one w lutym i w marcu i podczas nich mieszkańcy sołectw omawiają wraz z sołtysami i Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej sprawy istotne dla społeczności i obszarów wiejskich.

współzawodnictwo sołectw 11 marca Dniem Sołtysa