Światowy Dzień Krwiodawcy jest obchodzony co roku 14 czerwca w dzień urodzin Karla Landsteinera, który na początku XX wieku odkrył grupy krwi za co w roku 1930 otrzymał nagrodę Nobla. Święto, dedykowane jest dawcom krwi, którzy rozumieją jak wielkim darem jest ratująca życie krew, ustanowione zostało w 2004 r. przez Światową Organizację Zdrowia.  Hasło tegorocznej kampanii związanej z Światowym Dniem Krwiodawcy to: „Podaruj dar życia – oddaj krew”.

Co roku na świecie krew oddawana jest 107 milionów razy przez ochotników. Od 2004 r.  zaobserwowano wzrost zainteresowania oddawaniem krwi do 25 %. W większości krew oddawana jest w krajach rozwiniętych i znaczna jej część służy seniorom. W krajach rozwijających się krew oddaje się głównie na potrzeby małych dzieci – do 65 % całej krwi oddawanej w tych krajach.

krew 14 czerwca Światowym Dniem Krwiodawstwa i Krwiodawcy

Transfuzje krwi ratują życie, ale w wielu miejscach świata pacjenci nie mają do nich szybkiego dostępu. Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia zaleca by każdy kraj w swojej polityce zdrowotnej uwzględniał sprawy pobierania, testowania, przechowywania i bezpieczeństwa krwi potrzebnej do transfuzji. Obecnie 68% krajów świata ma krajowe programy krwiodawstwa, a 62 % krajów odpowiednią legislację dotyczącą krwiodawstwa.

W Polsce, każdego roku obchodząc święto krwiodawstwa można tradycyjnie oddać krew w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, jak również szerzej zapoznać się z ideą honorowego krwiodawstwa oraz zwiedzić miejsca, gdzie krew jest pobierana i przetwarzana. W całym kraju pojawiają się też mobilne punkty pobierania krwi.

krew 14 czerwca Światowym Dniem Krwiodawstwa i Krwiodawcy