W czwartek 22 listopada 2018 r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023. Została zwołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Lizaka na podstawie § 2 ust. 6 załącznika Nr 3 Statutu Gminy Dąbrowa Tarnowska zatwierdzonego uchwałą Nr XLVI/660/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 października  2018 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r.,  poz. 7180) oraz na wniosek Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. Zgodnie z wymogami statutowymi naszej gminy jednogłośnie przyjęto Uchwałę NR II/5/18 w sprawie ustalenia liczebności stałych komisji Rady Miejskiej, wyboru przewodniczących stałych komisji i składów osobowych stałych komisji  Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Ustalono skład liczbowy i osobowy stałych komisji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w następujący sposób:
Komisja do Spraw Budżetu, Strategii i Rozwoju Gminy w liczbie 6 członków pracować będzie pod przewodnictwem Jerzego Pasternaka. Pozostali członkowie: Marcin Grabka, Zygmunt Kułaga, Józefa Taraska, Tomasz Pieras, Aleksandra Prażuch.
Komisja do Spraw Oświaty, Kultury i Wychowania w liczbie  7 członków pracować będzie pod przewodnictwem Jerzego Żelawskiego. Pozostali członkowie: Bernadetta Mrówka, Kazimiera Wąż, Marcin Grabka, Mirosław Jastrząb, Andrzej Pabian, Paweł Mikos
Komisja do Spraw Zdrowia, Polityki Społecznej, Sportu i Rekreacji w liczbie 8 członków pracować będzie pod przewodnictwem Bernadetty Mrówki. Pozostali członkowie: Jacek Sarat, Kazimiera Wąż, Bogdan Pawelec, Mirosław Jastrząb, Bogusława Serwicka, Jerzy Żelawski, Dariusz Lizak.
Komisja  do Spraw Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w liczbie 6 członków pracować będzie pod przewodnictwem Józefy Taraski. Pozostali członkowie: Andrzej Buśko, Jacek Świątek, Bogusława Serwicka, Tadeusz Gubernat, Bogdan Pawelec.

DSC 0487 Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

Uchwałą  NR II/6/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia  22 listopada 2018 roku powołano Komisję Rewizyjną Rad Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, której Przewodniczącym został Kazimierz Pinas. Pozostali członkowie: Jacek Sarat, Józefa Taraska i Wiesław Mendys.

DSC 0494 Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

Uchwałą NR II/7/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 22 listopada 2018 roku powołano Komisję Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, której Przewodniczącym został Jacek Sarat. Pozostali członkowie: Andrzej Buśko, Zygmunt Kułaga, Jerzy Pasternak.

DSC 0506 Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej