W dniu 6 grudnia br  odbyło się spotkanie sołtysów. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek oraz Skarbnik Gminy Małgorzata Bąba.
Tematem spotkania były: planowane spotkania opłatkowe w poszczególnych sołectwach,  fundusz sołecki na rok 2020, oświetlenie uliczne i bieżące remonty dróg, drogi transportu rolnego, pomoc społeczna dla osób starszych i samotnych w okresie zimowym oraz sprawy bieżące. 

Burmistrz Krzysztof Kaczmarski poinformował, że jeśli jest potrzeba zorganizowania  spotkań opłatkowych w sołectwach to zapewni pomoc finansową na ich organizację. Poprosił aby terminy tych spotkań uzgadniać wcześniej. Przypomniał jakie były wykonywane drogi transportu rolnego w poprzednich latach.

 DSC 01531 Spotkanie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z sołtysami DSC 0155 Spotkanie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z sołtysami DSC 0162 Spotkanie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z sołtysami

Sołtysi ustalili wstępnie drogi do remontu z tego funduszu na 2020r. Skarbnik Gminy Małgorzata Bąba poinformowała, ze aktualnie trwa kontrola Urzędu Wojewódzkiego dotycząca między innymi funduszu sołeckiego. Ustalenia kontroli będą doba wskazówką jak podejmować uchwały zebrań wiejskich dotyczące planowanych zadań z funduszu soleckiego. Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek przypomniał sołtysom o obowiązku zgłaszania awarii w oświetleniu dróg oraz o apelu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny dotyczącego przekazywania informacji o osobach starszych i samotnych którzy wymagają interwencji pracowników socjalnych.

DSC 0166 Spotkanie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z sołtysami DSC 0168 Spotkanie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z sołtysami DSC 0173 Spotkanie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z sołtysami