Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest od 2004 roku. Tego dnia organizowane są liczne akcje patriotyczne, które przypominają o biało- czerwonych barwach narodowych.
Polskie barwy narodowe jako jedne z nielicznych w świecie mają pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli Orła, będącego godłem Polski, i bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu, który jest godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tarczach herbowych.
Na fladze biel znalazła się u góry, a czerwień na dole, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.

Każde państwo obchodzi w ten dzień w sposób dla siebie charakterystyczny np. na piknikach, festynach lub spotkaniach patriotycznych. Robi się to najczęściej poprzez wywieszenie flagi narodowej na urzędach i domach prywatnych.

20210501 194829 2 Maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – Bądźmy z niej dumni!

W Polsce zadecydowano, że ma mieć charakter edukacyjny a w wielu miejscach odbywają się specjalne uroczystości. W naszym kraju święto wiąże się też z zakazami nakładanymi przez władze komunistyczne, gdy w PRL-u flagi państwowe zdejmowano po 1 maja. Wybór daty też nie jest przypadkowy poprzedza, bowiem rocznicę przyjęcie Konstytucji 3-go Maja w 1791 r.

FlagaPolski 2 Maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – Bądźmy z niej dumni!

 Flaga jest symbolem suwerenności państwa lub narodu i nawiązuje do jego tradycji historycznych. Wywiesza się ją na urzędach państwowych w trakcie świąt, uroczystości, spotkań międzynarodowych oraz w czasie trwania żałoby narodowej, wtedy jest przewiązywana kirem. Flaga podlega także ochronie prawnej.

20210501 194832 2 Maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – Bądźmy z niej dumni!

Należy wiedzieć, że Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wieków i nawiązują do herbów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. 7 lutego 1831 r. Sejm Królestwa Polskiego podjął specjalną ustawę dotyczącą barw polskiej flagi. Zrobiono to przez wzgląd nadania jednostajnej oznaki, pod którą winni łączyć się wszyscy Polacy. W 1919 r. biel i czerwień uznano oficjalnymi barwami państwowymi.

flaga 2 Maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – Bądźmy z niej dumni!

W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski, i bieli Pogoni- rycerza galopującego na koniu, godła Litwy. Oba emblematy znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na fladze biel jest zawsze u góry, ponieważ w polskiej nauce o herbach ważniejszy jest kolor godła niż tła.

20210501 194838 2 Maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – Bądźmy z niej dumni!

Przyjęte barwy rozpowszechniły się bardzo szybko towarzysząc Polakom we wszystkich ważnych wydarzeniach. Były symbolem państwa, które nie istniało i narodu, który pod tymi barwami wybijał się na niepodległość.

20210501 194835 2 Maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – Bądźmy z niej dumni!