W sobotę 17 listopada na obiekcie Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej mundurowi zorganizowali akcję zbiórki krwi pod hasłem „100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI – ŁĄCZY NAS KREW ”. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przy współudziale policjantów z Dąbrowy Tarnowskiej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Służby Więziennej w Tarnowie – Mościcach, Placówki Straży Granicznej w Tarnowie oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie. Akcja została objęta honorowym patronatem Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosława Stracha oraz Posła na Sejm RP – Wiesława Krajewskiego. Celem akcji była pomoc nie tylko ofiarom nieszczęśliwych wypadków, ale również wszystkim potrzebującym, mając na uwadze, że kiedyś sami mundurowi mogą potrzebować takiego daru serca. W tym roku była to również forma upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Podczas akcji pielęgniarki z Mobilnego Punkt Poboru Krwi od godziny 9.00 do 13.00 zarejestrowały 45 dawców, którzy oddali  19,3 l. krwi. Zostanie ona przekazana szpitalom w całej Polsce dla ratowania życia i zdrowia. Jest to niewątpliwy sukces akcji, gdyż osób chętnych do dzielenia się bezcennym darem, jakim jest krew nie brakowało również wśród mieszkańców Powiatu dąbrowskiego, którzy przyłączyli się do akcji.

W czasie, gdy zarejestrowani dawcy czekali w kolejce, mieszkańcy mogli zobaczyć jak wyposażone są współczesne służby mundurowe, gdyż na terenie Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej był również dzień otwarty, podczas którego promowano służbę w Policji. Była to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z zawodem policjanta. Możliwym było również zasiąść za kierownicą bojowego wozu strażackiego. Każdy z uczestników biorący udział w Mundurowej Akcji Zbiórki Krwi wychodził zadowolony, uśmiechnięty, staraniem funkcjonariuszy przygotowano także poczęstunek w postaci pączków i ciepłych napoi. Na twarzach rysował się uśmiech sugerujący satysfakcję z tego, że możemy pomagać potrzebującym. Cieszy, iż  pomoc ta zapisana niejako w idei służby, ma uzasadnienie również w takich inicjatywach.

Dzięki zebraniu takiej ilości krwi, każdy z dawców może być z siebie dumny że mógł pomóc uratować ludzkie życie.

Wszystkim uczestniczącym w naszej akcji serdecznie dziękujemy. I już dziś zapraszamy na kolejną edycję akcji, która odbędzie się w przyszłym roku.