Dzienne archiwum: 29 kwietnia 2018

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. wspiera i promuje przedsiębiorczość poprzez realizację projektu unijnego „Promocja potencjału gospodarczego subregionu tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej” Nr RPMP.03.03.01-12-0109/16. Projekt dedykowany jest firmom sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw zainteresowanym poszerzaniem sieci kontaktów biznesowych oraz umiędzynaradawianiem swojej działalności i realizowany jest w partnerstwie … Czytaj dalej