Dzienne archiwum: 10 marca 2020

Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów gościło 7 marca br. przedstawicieli małopolskich wsi. Spotkanie integracyjne było podsumowaniem działań w ramach realizacji projektu prowadzonego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Celem zadania publicznego „Wsi spokojna, wsi wesoła…” była integracja mieszkańców małopolskich wsi, kształtowanie w młodym pokoleniu poczucia … Czytaj dalej

Jeżeli państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny. Za okres trwania kwarantanny lub izolacji przysługuje … Czytaj dalej

W ślad za Radiem RDN, jak wyniki wszystkich trzy pacjentów Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego SP ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej, u których podejrzewano obecność koronawirusa CoV-19 są ujemne. Informację taka przekazał Kierownik Oddziału Zakaźnego dąbrowskiego szpitala – Zbigniew Martyka. Przypomnijmy, wczoraj na oddział zakaźny przyjęto trzech … Czytaj dalej

Celem zebrań wiejskich, które co roku na przełomie lutego i marca  organizowane są  w Gminie Dąbrowa Tarnowska jest przedstawienie przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Mieszkańcom poszczególnych sołectw sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły oraz zaprezentowanie budżetu na rok bieżący. Swoje sprawozdania składają również Sołtysi ze swojej działalności … Czytaj dalej