Dzienne archiwum: 13 marca 2020

Na podstawie art. 30 oraz 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 506 z  późn. zm.), art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. … Czytaj dalej

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 2019 roku nałożyła na wszystkich obowiązek segregacji odpadów. Równocześnie, w/w nowelizacja zobowiązała gminy do wprowadzenia ulgi dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady. Innym ważnym zapisem jest wprowadzenie opłaty podwyższonej dla tych, którzy nie będą wywiązywać się z obowiązkowej … Czytaj dalej

Biskup tarnowski Andrzej Jeż udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej osobom w podeszłym wieku, ludziom z objawami infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi opiekę, a także osobom, które czują obawę przed zarażeniem. W związku z pandemią koronawirusa, dyspensa została udzielona do 29 marca. W … Czytaj dalej

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), w związku z wydanym poleceniem Wojewody Małopolskiego z dnia 11 marca 2020 r.  w celu zapobiegania … Czytaj dalej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej się o czasowym ograniczeniu dostępu do Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej  ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa od 13 do 27 marca 2020 r. Zachęca się do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z nami. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania z e-usług oraz kontaktu z poprzez e-PUAP … Czytaj dalej