Miesięczne archiwum: Marzec 2020

W związku z sytuacja epidemiologiczną w Polsce Centrum Medyczne Unident przy ul. Grunwaldzkiej 28 e w Dąbrowie Tarnowskiej wprowadza zmiany w organizacji pracy przychodni. Zgodnie z wytycznymi przyjmowani będą tylko pacjenci bólowi w nagłych i pilnych przypadkach, pozostałym pacjentom będą udzielane teleporad.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wystąpiła konieczność podjęcia działań zmierzających do ograniczenia rozpowszechniania się koronawirusa SARS-COV-2. W związku z powyższym wszystkie zaplanowane rozmowy profilaktyczne zostają odwołane. O nowych terminach Komisja poinformuje w terminie późniejszym.

Mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców, w zawiązku z sytuacją epidemiologiczną i zagrożeniem rozpowszechniania się koronawirusa COVID-19, następuje ograniczenie w funkcjonowaniu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, tzw. PSZOKów, które są zlokalizowane na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska. Terminy i godziny otwarcia PSZOKów: w Szarwarku i przy ul. Jagiellońskiej w Dąbrowie Tarnowskiej: 18-03, 20-03, 23-03, … Czytaj dalej

Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie wystąpił do Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej o dokonanie wyborów uzupełniających ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej na kadencję 2020-2023. Z uwagi na niewystarczającą obecnie liczbę ławników zachodzi potrzeba przeprowadzenia naboru uzupełniającego (art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów … Czytaj dalej

Tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wszystko to można znaleźć na stronie przygotowanej przez resorty edukacji i cyfryzacji Pod adresem www.gov.pl/zdalnelekcje Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK przygotowały propozycje … Czytaj dalej

Na podstawie §8 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zagrożenia epidemicznego oraz decyzją Prezesa Kasy od dnia 16 marca 2020 r. OGRANICZA się działalność jednostek organizacyjnych KRUS (Oddziały Regionalne i Placówki Terenowe) w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów. Zwracamy się … Czytaj dalej

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wystąpiła konieczność podjęcia działań zmierzających do ograniczenia rozpowszechniania się koronawirusa SARS-COV-2, co wiąże się ze zmianą organizacji pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej (MOPSiWR). W trosce o bezpieczeństwo Państwa, a także pracowników MOPSiWR, od 16 … Czytaj dalej

Mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców, w zawiązku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce zostaje odwołane zebranie wiejskie w Sołectwie Gruszów Wielki, które było zaplanowane na 17 marca br. O nowym terminie zebrania poinformujemy w późniejszym czasie.

Drodzy Pacjenci W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce wprowadzamy zmiany w organizacji pracy SG ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Piłsudskiego 23. Celem naszych działań jest zapobieganie i zwalczanie rozprzestrzeniania się SARS-Co-2.  Kierownictwo i Personel SG ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej St. Świętek, D. Kulik

Mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno Mieszkańców, jak i pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, pragniemy poinformować, że od dnia 16 marca (poniedziałek) Urząd będzie zamknięty dla osób z zewnątrz do odwołania w celu zminimalizowania potencjalnych źródeł zakażenia koronawirusem. W przypadku zapytań oraz pilnych spraw zapraszamy do kontaktu telefonicznego z  referatami … Czytaj dalej

Drodzy Pacjenci  W związku z sytuacja epidemiologiczną w Polsce wprowadzamy zmiany w organizacji pracy Przychodni NZOZ DIAGMED przy ul. Sucharskiego 5 i ul. Szpitalnej 2a. Celem naszych działań jest zapobieganie i zwalczanie rozprzestrzeniania się SARS-Co-2. Kierownictwo i Personel NZOZ DIAGMED Sp. j. J. Bajorek, N. Kopeć

Na podstawie art. 30 oraz 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 506 z  późn. zm.), art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. … Czytaj dalej

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 2019 roku nałożyła na wszystkich obowiązek segregacji odpadów. Równocześnie, w/w nowelizacja zobowiązała gminy do wprowadzenia ulgi dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady. Innym ważnym zapisem jest wprowadzenie opłaty podwyższonej dla tych, którzy nie będą wywiązywać się z obowiązkowej … Czytaj dalej

Biskup tarnowski Andrzej Jeż udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej osobom w podeszłym wieku, ludziom z objawami infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi opiekę, a także osobom, które czują obawę przed zarażeniem. W związku z pandemią koronawirusa, dyspensa została udzielona do 29 marca. W … Czytaj dalej

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), w związku z wydanym poleceniem Wojewody Małopolskiego z dnia 11 marca 2020 r.  w celu zapobiegania … Czytaj dalej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej się o czasowym ograniczeniu dostępu do Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej  ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa od 13 do 27 marca 2020 r. Zachęca się do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z nami. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania z e-usług oraz kontaktu z poprzez e-PUAP … Czytaj dalej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej zwraca się z gorącym apelem, aby osoby powracające z krajów, w których dochodzi do transmisji nowego koronawirusa SARS-CoV-2 kontaktowały się telefonicznie z najbliższą placówką Sanepidu. W przypadku Powiatu Dąbrowskiego jest to Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej dostępna pod numerami telefonów: od godziny 7:30 do godziny: … Czytaj dalej

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o zamknięciu instytucji kultury, w tym bibliotek publicznych od 12 marca br. Termin przywrócenia ich funkcjonowania nie został określony /min. 2 tygodnie/. O terminie przywrócenia ich funkcjonowania będziemy informować czytelników. Książki … Czytaj dalej

W nawiązaniu do ustalonej na dzień 13.03.2020 r. dyskusji publicznej nad projektem zmiany miejscowego planu, uprzejmie informujemy, ze z uwagi na wzrost potwierdzonych zachorowań na COVID-19 oraz wprowadzanych profilaktycznie ograniczeń і zaleceń przez Głównego Inspektora Sanitarnego, zarząd spółki Dolnośląskie Biuro Projektowania Urbanistycznego sp. z o.o. podjął decyzję o wstrzymaniu wszelkich podroży służbowych … Czytaj dalej

W związku z zagrożeniem rozpowszechniania się koronawirusa COVID-19 na terenie całego kraju zalecamy wszystkim Mieszkańcom naszej gminy, aby jeśli nie jest to konieczne ograniczyli swoje wizyty w miejscach publicznych, jak również w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej. Bardzo prosimy o załatwienie tylko pilnych i niecierpiących zwłoki spraw w urzędzie (osobiście), … Czytaj dalej

Strona 3 z 512345