Dzienne archiwum: 22 kwietnia 2020

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w czasie trwania zagrożenia epidemiologicznego  rejestracja do lekarza następuje tylko telefonicznie i dotyczy dnia, w którym dzwonimy. Można dzwonić pod następujące numery: 14 642 24 05, 14 642 31 98, 600 967 370, 690 002 983. Dwa ostatnie numery uruchomiono dodatkowo, by pacjenci SGZOZ mieli możliwość skorzystanie z teleporady lub świadczenia … Czytaj dalej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wydał dla wszystkich powiatów Małopolski, w tym dla powiatu dąbrowskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach. Ważność ostrzeżenia: od godz. 1:00 – 23 kwietnia br. do godz. 7:00 – 23 kwietnia br. Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do –1 … Czytaj dalej

Przypominamy, że Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie wystąpił do Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej o dokonanie wyborów uzupełniających ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej na kadencję 2020-2023. Z uwagi na niewystarczającą obecnie liczbę ławników zachodzi potrzeba przeprowadzenia naboru uzupełniającego (art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju … Czytaj dalej

Ponowne mycie i dezynfekcja wiat przystankowych przez dąbrowskie MPK w Dąbrowie Tarnowskiej to kolejne z wielu działań dąbrowskiego samorządu w walce z koronawirusem. Podobnie jak ta z początku kwietnia – dezynfekcja przystanków komunikacji publicznej ma pomóc w zahamowaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa poprzez umycie wszystkich elementów, przystanek i przestrzeń wokół niego … Czytaj dalej