Dzienne archiwum: 27 kwietnia 2020

Fundacja CORDARE serdecznie zaprasza dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatów tarnowskiego i dąbrowskiego do udziału w projekcie “ŚWIĘTE SŁOWA”. Projekt jest organizowany we współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Żabnie, z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Patronat nad tym artystycznym przedsięwzięciem objęli: Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman … Czytaj dalej

Rząd podjął decyzję w sprawie zajęć w placówkach oświatowych. Lekcje w szkołach zostają zawieszone do 24 maja br. W najbliższym tygodniu zajęć nie będzie też w żłobkach i przedszkolach. To kolejna decyzja w świetle, której placówki oświatowe będą zamknięte, w związku z epidemią koronawirusa. Decyzja rządu oznacza, że rodzice lub opiekunowie dzieci do lat 8, … Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że z dniem 31 maja 2020 r. upływa termin wnoszenia opłat  za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie  z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym … Czytaj dalej