Miesięczne archiwum: Kwiecień 2020

Przypominamy, że Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie wystąpił do Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej o dokonanie wyborów uzupełniających ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej na kadencję 2020-2023. Z uwagi na niewystarczającą obecnie liczbę ławników zachodzi potrzeba przeprowadzenia naboru uzupełniającego (art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju … Czytaj dalej

Ponowne mycie i dezynfekcja wiat przystankowych przez dąbrowskie MPK w Dąbrowie Tarnowskiej to kolejne z wielu działań dąbrowskiego samorządu w walce z koronawirusem. Podobnie jak ta z początku kwietnia – dezynfekcja przystanków komunikacji publicznej ma pomóc w zahamowaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa poprzez umycie wszystkich elementów, przystanek i przestrzeń wokół niego … Czytaj dalej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje iż Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, złożył do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Małopolski zapotrzebowanie na środki PFRON potrzebne na realizację Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami … Czytaj dalej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wydał dla wszystkich powiatów Małopolski, w tym dla powiatu dąbrowskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach. Ważność ostrzeżenia: od godz. 00:00 – 22 kwietnia br. do godz. 7:30 – 22 kwietnia br. Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do –3 … Czytaj dalej

Oddział Małopolski PFRON informuje, że w ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które w związku z zamknięciem placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, będą mieli mozliwośc ubiegać się o wsparcie finansowe. Ze wsparcia finansowego w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym … Czytaj dalej

Szanowni mieszkańcy, gminy Dąbrowa Tarnowska Chcielibyśmy poinformować, że kolejny etap do realizacji inwestycji w Państwa gospodarstwach z sukcesem za nami. Zostały wyłonione wszystkie firmy realizujące inwestycje w  Projekcie: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach Użyteczności Publicznej: Hymon Energy Sp. z o.o., Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych: SANITO Sp. … Czytaj dalej

19 kwietnia 1943 roku ponad tysiąc słabo uzbrojonych bojowników stawiło opór Niemcom, którzy rozpoczęli likwidację żydowskiej dzielnicy. Powstanie w getcie warszawskim było pierwszą akcją zbrojną o tak dużej skali podjętą przez polskie organizacje podziemne przeciwko Niemcom. W rocznice tej nierównej walki rozdawane są papierowe żonkile … Czytaj dalej

Zgodnie z sugestiami mieszkańców, rolników  oraz sprzedawców, a także przy rekomendacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Burmistrz  Dąbrowy Tarnowskiej informuje, że od dnia 20  kwietnia 2020 roku (poniedziałek) uruchomiony zostanie dla rolników i sprzedawców artykułów spożywczych Plac Targowy w Dąbrowie Tarnowskiej. Do sprzedaży dopuszczone zostaną wyłącznie płody  … Czytaj dalej

Nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy to szereg ułatwień dla zainteresowanych. Przepisy, które weszły w życie 15 kwietnia br., przewidują także szczególny sposób postępowania przy „pre-rejestracji” jako bezrobotny albo poszukujący pracy w trakcie epidemii koronawirusa.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wydał dla wszystkich powiatów Małopolski, w tym dla powiatu dąbrowskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach. Ważność ostrzeżenia: od godz. 00:00 w sobotę 18 kwietnia br. do godz. 7:30 we wtorek 21 kwietnia br. Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do – … Czytaj dalej

Gmina Dąbrowa Tarnowska znalazła się na liście gmin i powiatów, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Zdalna Szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach programu, jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi, zostały zakupione laptopy dla szkół, uczniów i nauczycieli … Czytaj dalej

Województwo Małopolskie rusza z kampanią społeczno-informacyjną „Dobro jest w Małopolsce. Stop Koronawirusowi!”. Jej głównym celem jest pokazanie solidarności mieszkańców Małopolski w tych trudnych dla nas wszystkich chwilach oraz informowanie o różnych formach pomocy dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Wszyscy znaleźliśmy się w trudnej sytuacji i teraz w szczególny … Czytaj dalej

Trwa zbiórka społeczna na portalu www.zrzutka.pl, której celem jest zakup respiratora dla szpitala powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Zbiórka prowadzona jest w porozumieniu ze szpitalem w Dąbrowie Tarnowskiej przez Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA przy współpracy z Tarnowską Organizacją Turystyczną i dotyczy zakupu potrzebnego do walki z koronawirusem sprzętu dla dąbrowskiej lecznicy. Szpital … Czytaj dalej

Drodzy Widzowie, Przyjaciele i Sympatycy Kina „Sokół” w Dąbrowie Tarnowskiej, jedynego premierowego kina w powiecie dąbrowskim, obchodzącego w tym roku X-lecie ery cyfrowej, wcześniej funkcjonującego przez wiele dziesięcioleci na mapie kulturalnej kin w Polsce. Wskutek pandemii koronawirusa kolejny miesiąc nie mamy przychodów, nie sprzedajemy naszych usług. … Czytaj dalej

Dąbrowski Dom Kultury podejmuje wyzwanie ery koronawirusa i rozpoczyna zajęcie on-line z muzyki. Prowadzić będzie je Łukasz Chmiel, który ma pomysł i możliwości techniczne, by takie zdalne nauczanie gry na gitarze na czas narodowej kwarantanny było możliwe i nie wywoływało niepotrzebnych dodatkowych stresów. Jest już kilkoro chętnych uczniów, … Czytaj dalej

Do 29 maja ARiMR przyjmować będzie wnioski o wsparcie finansowe na restrukturyzację małych gospodarstw. O pomoc może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi … Czytaj dalej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19. Wnioski należy składać od 15 kwietnia 2020 r. do 28 kwietnia 2020 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem praca.gov.pl … Czytaj dalej

Od 31 marca do 29 maja 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu “Modernizacja gospodarstw rolnych”.  Wsparcie można otrzymać na zakup maszyn i budynki inwentarskie w ramach inwestycji związanych z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą … Czytaj dalej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19. Wnioski należy składać od 15 kwietnia 2020 r. do 28 kwietnia 2020 r. w formie … Czytaj dalej

Wójt Lisiej Góry Arkadiusz Mikuła informuje o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa sześciu obiektów inwentarskich wraz z infrastrukturą na działkach o numerach ewidencyjnych: 31/4, 31/5, 31/7, 36 w miejscowości Kobierzyn, gmina Lisia Góra.

Strona 2 z 41234