Dzienne archiwum: 4 maja 2020

W ubiegłym tygodniu Piotr Ćwik i wicewojewoda Zbigniew Starzec w formule wideokonferencji przekazywali małopolskim samorządom informację o tegorocznym dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Łączna kwota dofinansowania dla całej Małopolski wyniosła 202 milionów złotych. Spośród tych środków ponad połowa zostanie przeznaczona na 42 zadania powiatowe. Małopolskie … Czytaj dalej

W imieniu Samorządu Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska pragniemy  złożyć wyrazy podziękowania za ofiarną służbę wszystkim Strażakom Państwowej Straży Pożarnej oraz Druhom Ochotnikom. Dziękujemy Druhom Strażakom za zaangażowanie, odwagę i poświęcenie, za wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowanej postawy w trudnych do pokonania zadaniach chroniąc życie, zdrowie i mienie ludzkie. Praca Wasza, … Czytaj dalej