Dzienne archiwum: 16 czerwca 2020

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza otwarty nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie … Czytaj dalej

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Tarnowie I postanawia, że Zwołuje się pierwsze posiedzenia … Czytaj dalej

Szanowni mieszkańcy, gminy Dąbrowa Tarnowska, Chcielibyśmy poinformować, że kolejny etap do realizacji inwestycji w Państwa gospodarstwach z sukcesem za nami. Zostały wyłonione wszystkie firmy realizujące inwestycje w  Projekcie: budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach Użyteczności Publicznej: Hymon Energy Sp. z o.o., budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych: SANITO Sp. … Czytaj dalej

Postanowieniem NR 44/2020 Komisarz Wyborczy w Tarnowie I z dnia 15 czerwca 2020 r.  powołał składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. … Czytaj dalej

Dziś uczniowie rozpoczynają egzamin ósmoklasisty 2020, który potrwa 3 dni. Na początek uczniowie zmierzą się z językiem polskim. Test egzaminacyjny rozpocznie się o godz. 9:00. Na napisanie egzaminu ósmoklasisty mają 120 minut. W dniu jutrzejszy uczniowie obecnych klas ósmych napiszą egzamin z matematyki, a w czwartek z języka obcego. Wyniki … Czytaj dalej