Miesięczne archiwum: kwiecień 2021

Urząd Miejski w  Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w Urzędzie Stanu Cywilnego pełniony będzie dyżur w dniu 1 maja 2021  r.  (sobota) od godz. 09:00 do godz. 11:00   podczas którego będzie można załatwić formalności związane z aktem zgonu.

Ponad 200 malowanek pt. „Poznaj Małopolskę Jana Pawła II” zostało przekazanych do przedszkoli gminy Dąbrowa Tarnowska z przeznaczeniem dla najstarszych przedszkolaków –  sześciolatków. Miasto włączyło się w inicjatywę Radia Dobra Nowina Małopolska, które wraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego realizuje projekt  skierowany do dzieci przedszkolnych. Celem … Czytaj dalej

Ważna informacja dla rodziców i opiekunów! Żeby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego, konieczne jest złożenie wniosku na nowy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+” do końca kwietnia br. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg zachęca do składania wniosków online, gdyż jest to najszybsza i najbezpieczniejsza droga. Od 2021 r. prawo … Czytaj dalej

Od kilku dni w naszym kraju obserwowany jest spadek liczny zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Rząd zdecydował się na stopniowe poluzowanie obostrzeń. Jeżeli trend spadkowy będzie utrzymywał się również w nadchodzących dniach, możliwe będzie luzowanie kolejnych obostrzeń. W maju planowane jest otwarcie galerii handlowych, siłowni, restauracji, a przede … Czytaj dalej

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowska Oddział dla Dzieci ogłasza konkurs literacki dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska pod hasłem „Fraszka o bibliotekarzu”. Zadaniem uczestników jest napisanie autorskiej fraszki o zawodzie i pracy bibliotekarza. Termin składania prac drogą … Czytaj dalej

Gmina Dąbrowa Tarnowska pozyskała znaczną ilość jednorazowych maseczek ochronnych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w ramach prowadzonych działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i z zakresu zarządzania kryzysowego. Część z nich została już dostarczona do sołectw gminy. Pozostałe maseczki mieszkańcy gminy mogą pobrać bezpłatnie w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego … Czytaj dalej

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie  wydało ostrzeżenie meteorologicznego o możliwych przymrozkach (1 stopień zagrożenia), dla 13 powiatów  Małopolski, w tym dla powiatu dąbrowskiego. Przebieg: Na przeważającym obszarze prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2 stopni Celsjusza, a przy gruncie do -3 stopni Celsjusza. … Czytaj dalej

W bieżącym roku z powodu epidemii koronawirusa obchody Święta Konstytucji będą przebiegały podobnie jak w roku poprzednim, jednak inaczej niż zwykle oraz będą miały skromny charakter. Nie będzie zwyczajowego przemarszu delegacji urzędów i instytucji, spotkania pod pomnikiem, ani specjalnego programu artystycznego. Dla uczczenia 230. rocznicy uchwalania … Czytaj dalej

Z wielkim żalem informujemy że w dniu 21 kwietnia 2021 roku zmarł Pan Jerzy Kozak. Pan Jerzy Kozak był związany Klubem LKS „Dąbrovia” od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku najpierw jako zawodnik piłki nożnej i łucznictwa, a później jako zasłużony trener łucznictwa, który wraz ze Śp. Gerardem Borsą i Śp. … Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że z dniem 31 maja 2021 r. upływa termin wnoszenia drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym … Czytaj dalej

W piątek 23 kwietnia br. w delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie samorządowcy z powiatu dąbrowskiego odebrali czeki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wręczył je II Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz wraz z parlamentarzystami okręgu tarnowskiego: Józefą Szczurek-Żelazko, Anną Pieczarką, Urszulą Rusecką, Wiesławem Krajewskim i Stanisławem Bukowcem. Dąbrowę Tarnowską … Czytaj dalej

Gospodarze dziesięciu gmin subregionu tarnowskiego wraz z Prezydentem Miasta Tarnowa Romanem Ciepielą debatowali w ostatnich dniach o potrzebie powołania międzygminnej, aglomeracyjnej struktury, której zadaniem byłaby wspólna gospodarka odpadami, a być może i inne zadania. Inicjatywa ta została zaproponowana przez Prezydenta Miasta Tarnowa Romana Ciepielę. Podczas spotkania … Czytaj dalej

Szkoła Podstawowa Nr 2 rozważa utworzenie oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2021/22. Dla dokonania wstępnego rozeznania ilości chętnych dzieci w wieku przedszkolnym Dyrekcja szkoły zwraca się z prośbą do rodziców dzieci w wieku 3-6 lat z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska o wstępne potwierdzenie chęci zapisu w dniach 26-29.04.2021r. w sekretariacie … Czytaj dalej

Dzień 23 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Jest to święto autorów, ilustratorów, wydawców książek oraz czytelników i czytelnictwa. Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii – w 1926 roku wystąpił z nim wydawca z Walencji Vicente Clavel Andrés. 23 kwietnia jest w Katalonii hucznie obchodzonym … Czytaj dalej

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie  wydało ostrzeżenie meteorologicznego o możliwych przymrozkach (1 stopień zagrożenia), dla 9 powiatów  Małopolski, w tym dla powiatu dąbrowskiego. Przebieg: Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -3°C. Temperatura maksymalna od 8°C do 11°C. Prognoza … Czytaj dalej

Od 2016 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej włącza się w akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile” organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Celem inicjatywy jest zachowanie pamięci, okazanie szacunku wszystkim bohaterom powstania w getcie warszawskim oraz przypominanie o tym dramatycznym wydarzeniu. Getto w Warszawie było … Czytaj dalej

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b oraz ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje: § 1. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy … Czytaj dalej

Samorząd powiatowy wraz z samorządami gminnymi w ramach Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego przystąpili w ubiegłym roku do projektu „Centrum Wsparcia Doradczego – pilotaż”. Projekt ten realizowany jest przez Związek Miast Polskich oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem projektu jest wzmocnienie sprawności działania samorządów gmin oraz inicjowanie … Czytaj dalej

Chcesz założyć własną działalność gospodarczą? Jesteś osobą bierną zawodowo lub bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy w wieku do 29 roku życia z subregionu tarnowskiego i utraciłeś/-aś zatrudnienie po 01.03.2020 r.? Fundacja Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza Cię do udziału w projekcie “Z POWER-em w samozatrudnienie” oferując 23 050,00 zł bezzwrotnego wsparcia … Czytaj dalej

Główny Urząd Statystyczny informuje, że w okresie od 1 kwietnia do 30 września bieżącego roku prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin. Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte … Czytaj dalej

Strona 1 z 3123