Dzienne archiwum: 12 kwietnia 2021

W piątek 9 kwietnia br. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski wziął udział w zdalnym spotkaniu z Wojewodą Małopolskim Łukaszem Kmitą dotyczącym organizacji punktów szczepień masowych na terenie województwa. W efekcie tego spotkania wojewodzie została przedstawiona propozycja organizacji takiego punktu w Dąbrowie Tarnowskiej w „małej” Hali Łuczniczej. Takie przedsięwzięcie … Czytaj dalej

Szanowni Przedsiębiorcy! Ustawa z dnia 21 stycznia 2021r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw znowelizowała przepis art. 31 zzca dotyczący udzielania zwolnień z opłat za korzystanie z zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych … Czytaj dalej