Dzienne archiwum: 22 czerwca 2021

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zapraszają Rodziców, opiekunów dzieci i młodzieży, oraz mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska na konferencję, która ze względu na trwającą epidemię Covid-19 będzie realizowana w formie bezpłatnego webinarium online o tematyce “Dziecko … Czytaj dalej

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie wydało 2 ostrzeżenie meteorologiczne 2 stopnia. Pierwsze dotyczy upału, a drugie gwałtownych burz i ulewnych deszczów. Ponadto Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie hydrologiczne 1 stopnia o gwałtownych wzrostach stanów … Czytaj dalej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej, na podstawie sprawozdań z badań z dnia 21.06.2021 r., próbek wody pobranych w dniach 18 i 20.06.2021 r., z ww. wodociągu informuje, iż nie stwierdzono zanieczyszczenia bakteriologicznego wody, jednakże jakość wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. … Czytaj dalej

My już cieszymy się na “Wakacje w Bibliotece”! W tegorocznej edycji bawić będziemy się z “Bajkami do góry nogami”. Hasło to będzie nam towarzyszyć podczas akcji plenerowych, jak i aktywności online, jakie przygotowujemy dla naszych młodych użytkowników na miesiąc lipiec.

Na podstawie §9 i §14 w związku z §5 Statutu Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/555/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r., poz. 2267 z późn. zm.) zwołuję zebranie mieszkańców Osiedla … Czytaj dalej