Dzienne archiwum: 18 październik 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. “Asystent osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1787), przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku Gminy Dąbrowa Tarnowska, którego realizacja planowana jest … Czytaj dalej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej ponownie informuje o dalszej możliwości składania wniosków w ramach programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021. Kartę zgłoszeniową do programu Opieka wytchnieniowa stanowiącą załącznik nr 8 Programu Opieka Wytchnieniowa – Edycja 2021 należy składać w tut. Ośrodku ostatecznie do dnia 19.10.2021 r.

18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe ok. 74 tys. rolników. Zaliczki będą wypłacane na najwyższym dopuszczonym … Czytaj dalej