Dzienne archiwum: 30 grudzień 2021

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 31.12.2021 r. (piątek) będzie czynny do godz. 13:00. Kasa urzędu czynna będzie do godz. 12:00. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szarwarku i Dąbrowie Tarnowskiej czynne będą do godz. 12:00.

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie „Od aktywności do zatrudnienia” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. … Czytaj dalej