Dzienne archiwum: 31 grudzień 2021

Głównym tematem XL zdalnej sesji, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2021 r. było podjęcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2022 oraz przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2022 – 2029. Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej przy 20 radnych biorących udział … Czytaj dalej

W wyniku rozstrzygnięcia w drodze przeprowadzonego w dniu 30 grudnia 2021 r. otwartego konkursu na realizację zadań publicznych na  „Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska” w 2022 roku, podmiot, któremu udzielono dotacji: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” z siedzibą przy ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. … Czytaj dalej