Dzienne archiwum: 10 styczeń 2022

Przypominamy, że do 14 stycznia 2022 roku rodzic powinien przekazać do żłobka rozszerzone dane dzieci i rodziców w celu dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Dofinansowanie to będzie przysługiwało rodzicom na dzieci uczęszczające do ww. instytucji i nieobjęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym (rodzinny kapitał opiekuńczy kierowany jest do rodzin mających … Czytaj dalej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej działając na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę … Czytaj dalej