Dzienne archiwum: 31 sierpień 2022

Szanowni Państwo, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od 1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach. Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych … Czytaj dalej

W celu ułatwienia obywatelom Ukrainy ich funkcjonowania w naszym kraju uruchomiony zostało w aplikacji mObywatel cyfrowy dokument tożsamości dla ukraińskich uchodźców. Diia.pl jest to elektroniczny dokument potwierdzający tożsamość wydawany osobom, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską po 24 lutego b.r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.