Dzienne archiwum: 15 marzec 2023

W wyniku dokonanej oceny wniosków przez Komisję Konkursową dotyczącej otwartego konkursu na realizację zadań publicznych gminy Dąbrowa Tarnowska przez organizacje pozarządowe podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2023 r. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej w kategorii zatwierdził ocenę wniosku przygotowaną przez … Czytaj dalej

W Polsce Światowy Dzień Praw Konsumenta obchodzony jest oficjalnie od 2000 roku i przypada 15 marca. Z tej okazji przypominamy, że w powiecie dąbrowskim działa Powiatowy Rzecznik Konsumentów, z pomocy którego mieszkańcy mogą korzystać bezpłatnie. To także okoliczność, aby zwrócić uwagę na kwestię bezpieczeństwa – szczególnie w sieci.