Dzienne archiwum: 20 czerwiec 2023

W dniach od 19 do 20 czerwca br. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski uczestniczył wraz ze Starostą Dąbrowskim Lesławem Wieczorkiem i Naczelnikiem Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Mariolą Smolorz w konferencji “Wyzwania i trendy rozwoju partnerstw samorządowych” podczas której wspólnie z ponad 300 uczestnikami i ministrem funduszy polityki regionalnej Grzegorzem Pudą … Czytaj dalej

Badanie ankietowe na etapie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej powiatu dąbrowskiego na potrzeby opracowania strategii rozwoju powiatu dąbrowskiego na lata 2023-2030. Strategia Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023–2030 będzie dokumentem strategicznym określającym długofalowy rozwój powiatu oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów. … Czytaj dalej

17 czerwca br. w Urzędzie Miejskim odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Zebranie zostało zwołane przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z uwagi na upływ kadencji poprzedniego składu tego organu. W zebraniu wziął udział Burmistrz Krzysztof Kaczmarski, który podczas posiedzenia przedstawił realizację budżetu za 2022 r. oraz inwestycje prowadzone … Czytaj dalej

Początek wakacji zapowiada się w Dąbrowie Tarnowskiej pod względem kulturalnym interesująco i różnorodnie. Piątek 23 czerwca to IX edycja „Koncertu Muzyki Duszy”. Muzyka duszy w dąbrowskiej Synagodze to spotkanie kilku dziedzin kultury. W tym roku w magiczny wieczór będą korespondować wiersze Haliny Poświatowskiej i Edwarda Stachury, utwory gitarowe, pianistyczne … Czytaj dalej