Miesięczne archiwum: sierpień 2023

Zapraszamy na kolejną edycję Zlotu Pojazdów Zabytkowych Dąbrowa Tarnowska. ZLOT ODBĘDZIE SIĘ 2 WRZEŚNIA 2023 R. NA BYŁYM LĄDOWISKU W MORZYCHNIE!

W dniu 30.08.2023 r. o godzinie 9.00 na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury i Wychowania, podczas którego dyrektorzy szkół, przedszkoli i żłobka omówili stan przygotowania jednostek do nowego roku szkolnego. Podczas posiedzenia dyrektorzy przedstawili zadania zrealizowane w mijającym roku szkolnym dotyczące podniesienia … Czytaj dalej

8 września 2023 r. w agendzie zamiejscowej UMWM w Tarnowie, aleja Solidarności 5, 33-100 Tarnów, w ramach prowadzonych cyklicznych spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami samorządów oraz stowarzyszeń, dyżur będzie pełnił Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron. Osoby zainteresowane spotkaniem w Agendzie proszone są nie później, niż 3 dni przed wyznaczonym … Czytaj dalej

W minioną sobotę 26 sierpnia w Laskówce Chorąskiej obchodzone były dożynki sołeckie. Święto plonów rozpoczęła uroczysta Msza św. dożynkowa odprawiona w miejscowej kaplicy, sprawowana przez duszpasterza Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Odporszowie Ks.Mariana Kota CM. Podczas Eucharystii odprawianej w intencji rolników, mieszkańcy wsi dziękowali za tegoroczne plony, … Czytaj dalej

Gmina Dąbrowa Tarnowska z powodzeniem brała udział w I naborze wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. Na zadanie “Bezpiecznie na wsi z Funduszem Sprawiedliwości”, w którego ramach 4 … Czytaj dalej

28 sierpnia 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej gościli przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz samorządów zainteresowanych budową zbiornika retencyjnego w m. Żelazówka ze Szczucina, Olesna, Mędrzechowa i Dąbrowy Tarnowskiej. Tematem spotkania była próba uzgodnienia szczegółów porozumienia pomiędzy „Wodami … Czytaj dalej

Szanowni Państwo!  Nazywam się Klaudia Rodziejczak i jestem doktorantką na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poszukuję osób, które chciałyby wziąć udział w badaniu do mojej pracy doktorskiej.   Celem badania jest analiza postaw osób o różnych poglądach na temat zjawisk współczesnego świata.

Rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy (miasta), właściwy ze względu na położenie swoich gruntów. Uwagi: W przypadku wystąpienia szkody w uprawach (środkach obrotowych), producent rolny składa wniosek elektroniczne przez publiczną aplikację podpisaną profilem zaufanym, która dostępna jest na stronach MRiRW. W przypadku, gdy rolnik posiada grunty … Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza konsultacje społeczne w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024r. Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz.571) w zw. z § 6 Regulaminu konsultacji z organizacjami … Czytaj dalej

7 września w auli Akademii Tarnowskiej odbędzie się konferencja #Małopolska lokalna. W trakcie wydarzenia uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytanie, co stanowi siłę napędową obszarów wiejskich w Małopolsce, jakie wyzwania czekają Małopolskę lokalną, w jaki sposób skutecznie komunikować się w zakresie ekologii. Podczas spotkania główny nacisk zostanie … Czytaj dalej

26 sierpnia 2023 roku w zespole dworsko-parkowym w Brniu odbył się Festiwal Zespołów Folklorystycznych organizowany przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego w ramach realizowanego zadania publicznego pn. “Folk i Tradycja w Powiecie Dąbrowskim”. Było to pierwsze takie wydarzenie na Powiślu Dąbrowskim i pomimo niepewnej pogody wszystkim grupom udało się wystąpić. … Czytaj dalej

Wycieczkę do Zagrody „Na Jędrzejkówce” zorganizowali dla dzieci z gminy Dąbrowa Tarnowska Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego wraz z Dąbrowskim Domem Kultury. Uczestnicy aktywnie spędzili czas na grach i zabawach w skansenie, placu zabaw, warsztatach kulinarnych i obcowaniu ze zwierzętami, dokarmiając i obserwując kozy, owce kameruńskie, daniele, poznając tajniki … Czytaj dalej

W minioną upalną niedzielę 27 sierpnia w zespole dworsko-parkowym w Brniu odbyło się XII Święto Powiśla Dąbrowskiego – Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze. Dożynki to Święto Plonów połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Tegoroczne uroczystości dożynkowe rozpoczęły się polową Mszą Świętą Dziękczynną, w czasie której wierni … Czytaj dalej

W niedzielę 27 sierpnia br. o godz. 9.00 w kaplicy pw. Matki Bożej Fatimskiej w Brniku odbyła się uroczysta Msza Święta dożynkowa, w której uczestniczyli rolnicy, mieszkańcy sołectwa, przedstawiciele samorządu gminnego na czele z Burmistrzem Krzysztofem Kaczmarskim oraz Zastępcą Burmistrza Stanisławem Ryczkiem, a także Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek. Mszy św. przewodniczył proboszcz parafii … Czytaj dalej

27 sierpnia 2023 roku w zespole dworsko – parkowym w Brniu  odbędzie się XII Święto Powiśla Dąbrowskiego – Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze, promujące polskie rolnictwo i przedsiębiorczość. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, skupiające samorząd powiatowy oraz wszystkie samorządy gminne z terenu naszego … Czytaj dalej

Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smegorzów i Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej serdecznie zapraszają na festyn rodzinny – „X Święto Ziemniaka w Smęgorzowie – dzieci i młodzież aktywnie spędzają czas wolny”. To impreza, która na stałe wpisała się do kalendarza wydarzeń gminnych i cieszy się ogromną popularnością. W tym roku odbędzie się … Czytaj dalej

Gmina Dąbrowa Tarnowska zleciła do wykonania dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa publicznego przedszkola wraz z placem zabaw i infrastrukturą techniczną na działce nr 1017/1 w Smęgorzowie”. Zgodnie z umową projekt ma zostać wykonany w bieżącym roku. Gmina Dąbrowa Tarnowska ma zamiar rozpocząć realizację inwestycji w przyszłym roku … Czytaj dalej

Dwa atrakcyjne tytuły filmowe proponuje całym rodzinom dąbrowskie Kino „Sokół” na ostatnie tygodnie wakacji. Pierwszy z nich to kolejna część serii o Lassie uwielbianej nie tylko przez miłośników czworonogów. Tym razem Lassie i jej przyjaciele prowadzą śledztwo w sprawie zagadkowych zaginięć rasowych psów. Druga propozycja to adaptacja … Czytaj dalej

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn.: „Utworzenie „Placu rekreacyjnego” wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej w Smęgorzowie” realizowanego przez Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów. W ramach zadania zostanie wzmocniona istniejąca podbudowa na części działki, wykonana nawierzchnia z kostki brukowej o wymiarach 8 x 25 metrów, zamontowane zostaną … Czytaj dalej

8 sierpnia br. podczas sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej radni przyjęli 3 uchwały dotyczące udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Dąbrowskiego na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych znajdujących się na teranie Gminy Dąbrowa Tarnowska. Dofinansowaniem objęta zostanie budowa chodników w następujących … Czytaj dalej

Strona 1 z 3123