Dzienne archiwum: 6 wrzesień 2023

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DĄBROWY TARNOWSKIEJ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych w Gminie Dąbrowa Tarnowska. https://bip.malopolska.pl/umdabrowatarnowska,a,2329461,obwieszczenie-burmistrza-dabrowy-tarnowskiej-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-uproszczoneg.html

Zadanie “Bezpiecznie na wsi z Funduszem Sprawiedliwości” realizowane było podczas dorocznego pikniku rodzinnego X Święto Ziemniaka w Smęgorzowie, który corocznie gromadzi mieszkańców małopolskich wsi. Spotkanie miało na celu utrwalenie wśród mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego wiedzy o bezpieczeństwie zarówno w pracy, jak i odpoczynku na wsi. Podczas pikniku zorganizowane były pokazy … Czytaj dalej