Drogie Babcie, Szanowni Dziadkowie,
Z okazji Dni Babci i Dziadka składamy Wam w imieniu samorządu gminnego najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości życia oraz wszelkiej pomyślności.
Dzisiejsze święto to odpowiedni moment na docenienie roli dziadków i seniorów w społeczeństwie.
Dziękujemy za wkład w kształtowanie młodego pokolenia, za Waszą troskę, cierpliwość i gotowość do wspomagania rodziców w ich zadaniach wychowawczych. Przede wszystkim jednak wyrażamy wdzięczność za to, że zapewniacie dzieciom szczery uśmiech, bezwarunkową miłość oraz rodzinne ciepło i poczucia bezpieczeństwa. 

Wiesław Mendys                                             Krzysztof Kaczmarski
Przewodniczący Rady Miejskiej               Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej

 Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Dzień Babci to jedno z najpopularniejszych w Polsce świąt rodzinnych. Jest obchodzone w 21 stycznia od lat 60-tych XX wieku. W tym samym dniu swoje babcie honorują takie kraje jak Bułgaria i Brazylia. W wielu krajach babcie i dziadkowie często świętują swój dzień razem. Tak jest w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Rosji i Wielkiej Brytanii, gdzie Święto Dziadków obchodzone jest zazwyczaj w miesiącach jesiennych. W Polsce od lat 80-tych XX wieku dziadkowie mają swoje odrębne święto, obchodzone 22 stycznia. Babcie i dziadowie są bowiem tak ważnym filarem rodzin w naszym kraju, że w pełni zasługują na dwudniowe święto.
roses 2 21 – 22 stycznia – Dzień Babci i Dzień Dziadka   życzenia od Samorządu GminnegoBabcia i dziadek to nie tylko członkowie rodzin, ale solidne instytucje funkcjonujące nieprzerwanie i bez zakłóceń w zmieniającym się polskim społeczeństwie.
Od dziesięcioleci babcie i dziadkowie zajmują się wnukami w czasie godzin pracy rodziców, umożliwiając rodzicom godzenie pracy z obowiązkami domowymi, a nierzadko awans zawodowy. Takie zaangażowanie w opiekę nad wnukami nie jest zjawiskiem często spotykanym w innych miejscach świata, dlatego tym bardziej należy docenić rolę dziadków w życiu rodzinnym, a czasem przymknąć oko na rozpieszczenie wnuków.