69 lat temu Niemcy podpisały bezwarunkową kapitulację, która kończyła trwającą od 1 września 1939 r. wojnę w Europie. Istnieją dwie oficjalne daty tego historycznego wydarzenia – 8 maja w państwach zachodnich i 9 maja w Rosji (a wcześniej w ZSRR i państwach bloku sowieckiego).
Niemcy z admirałem Karlem Doenitzem na czele starali się wypracować w miarę korzystne dla siebie zawieszenie broni ze swobodnym przejściem linii frontu by poddać Amerykanom bądź Brytyjczykom, unikając sowieckiej niewoli. Nie zgodził się na to naczelny aliancki dowódca, generał Dwight Eisenhower, gdyż takie rozwiązanie rozsierdziłoby Stalina. Bezwarunkowa kapitulacja Niemiec stała się faktem 8 maja o godz. 22:30. W Związku Radzieckim, ze względu na różnicę czasu było już po północy 9 maja i dlatego ten dzień obchodzono jako Dzień Zwycięstwa w strefie wpływów radzieckich, a potem w Rosji.

Według danych przedstawionych w publikacji Instytutu Pamięci Narodowej “Polska 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami”, pod redakcją prof. Wojciecha Materskiego i prof. Tomasza Szaroty, w czasie II wojny światowej zginęło od 5,6 do 5,8 mln obywateli polskich. Szacuje się, że połowę z nich stanowili polscy Żydzi.
Dla Polski koniec działań wojennych w Europie oznaczał przede wszystkim koniec nazizmu i wyniszczającej okupacji z obozami śmierci. Nie był jednak pełnym zwycięstwem gdyż oznaczał, że Polska oraz przeważająca część Wschodniej Europy zostały oddane przez zachodnich aliantów pod sowieckie panowanie.

Germany.kap  69 rocznica zakończenia II wojny światowej