Dzisiaj 27 stycznia br. obchodzimy 76. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Pamięć całego świata koncentruje się na tragedii okrutnego systemu terroru stworzonego przez Niemców w okupowanej Europie. Dzisiejszy rocznica to jednocześnie Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Został ustanowiony w 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, aby uwrażliwiać przyszłe pokolenia na tragedię Holokaustu i zapobiegać w ten sposób aktom ludobójstwa w przyszłości. Jest także dowodem na to, że 
pamięć o dramacie Auschwitz i o jego Ofiarach leży w sercach ludzi na całym świecie.
W tym roku, z powodu pandemii obchody rocznicowe zostały przeniesione do przestrzeni wirtualnej.

27 stycznia 1945 r. żołnierze I Frontu Ukraińskiego otworzyli bramy niemieckiego obozu Auschwitz. Więźniowie witali żołnierzy radzieckich jako autentycznych wyzwolicieli. Paradoks historii sprawił, że żołnierze będący formalnie przedstawicielami totalitaryzmu stalinowskiego, przynieśli wolność więźniom totalitaryzmu hitlerowskiego.

Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu 76. rocznica wyzwolenia Auschwitz Birkenau i Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., a Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów, ale także innych nacji. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości. Szacuje się, że do Auschwitz deportowanych zostało co najmniej  232 tys. dzieci, z których ok. 216 tys. stanowili Żydzi, 11 tys. Romowie, ok. 3 tys. Polacy, ponad 1 tys. Białorusini oraz kilkuset Rosjan, Ukraińców i innych. Ogółem w obozie zarejestrowano ok. 23 tys. dzieci i młodocianych, z których w styczniu 1945 r. na terenie Auschwitz oswobodzono nieco ponad 700. Tegoroczne obchody poświecone są właśnie dziecięcym ofiarom Auschwitz.

Zachęcamy do udziału on-line w obchodach 76. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Transmisja obchodów rozpocznie się 27 stycznia 2021 r. o godzinie 17.00 czasu kijowskiego (godz. 16.00 czasu warszawskiego) i będzie dostępna na stronach:

http://www.auschwitz.org
http://www.auschwitz.org/rocznica2021, a także na kanale YouTube Miejsca Pamięci (https://www.youtube.com/user/AuschwitzMemorial),
na Facebooku (https://www.facebook.com/auschwitzmemorial)
oraz Twitterze (https://twitter.com/MuzeumAuschwitz).

Obchody rocznicy honorowym patronatem objął Prezydent RP Andrzej Duda.
Program obchodów, których głównym motywem będzie los dzieci w Auschwitz, przewiduje oficjalne wystąpienie Prezydenta Polski Pana Andrzeja Dudy, a także m.in. świadectwa ocalałych, modlitwy i dyskusję „Wpływ wojny i Holokaustu na kształtowanie się tożsamości dziecka”. Szczegółowy program obchodów znajdą Państwa na: http://www.auschwitz.org/program-obchodow-76/

Buty Holo 76. rocznica wyzwolenia Auschwitz Birkenau i Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu