Wycieczkę do Zagrody „Na Jędrzejkówce” zorganizowali dla dzieci z gminy Dąbrowa Tarnowska Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego wraz z Dąbrowskim Domem Kultury. Uczestnicy aktywnie spędzili czas na grach i zabawach w skansenie, placu zabaw, warsztatach kulinarnych i obcowaniu ze zwierzętami, dokarmiając i obserwując kozy, owce kameruńskie, daniele, poznając tajniki dawnej pracy w gospodarstwie (dojenie sztucznej krowy, obsługa wialni, zabawy stolarskie w stodole).

”Nauka i zabawa w otoczeniu historii” to tytuł zadania publicznego realizowanego przez STKPD ze znacznym dofinansowaniem ze środków Gminy Dąbrowa Tarnowska. Celem twórców tego działania profilaktycznego był wyjazd integracyjny, który miał pokazać młodym ludziom takie przydatne w życiu wartości jak: poszanowanie dla przyrody, tradycji i historii, solidarność i umiejętność współdziałania w grupie. Wycieczka krajoznawcza z akcentem profilaktycznym, promującym wartości wychowawcze (szacunek dla historii, natury i tradycji wypieku chleba oraz szacunku dla chleba jako prastarej polskiej wartości, wychodzenie poza świat telefonów kom.), to także przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez pokazanie skutecznej alternatywy – rozbudzanie zamiłowań twórczych (talenty kulinarne, miłość do natury – las, historii – tradycja pielęgnowana w skansenie) i wrażliwości na piękno natury. Zwrócenie uwagi na piękno regionu Małopolski, Beskidów, walory historyczne i krajobrazowe skansenu i zagrody „Na Jędrzejkówce”, prowadzonej z pasją i wiedzą przez animatorki „z powołania”. Organizatorzy pokazali osiemdziesięciorgu dzieciom atrakcyjne możliwości spędzania wolnego czasu dla nich i całych rodzin (różne formy aktywności w skansenie dla odbiorców). Dziękują też za pracę społeczną opiekunom, którzy w ramach wolontariatu pomogli w realizacji projektu.

Dzieciaki wróciły bardzo zadowolone, dokumentując to w ewaluacji przeprowadzonej przez animatorów Ośrodka Spotkania Kultur, po powrocie. W realizacji zadania pomogli opiekunowie i animatorzy: Anna Szczygieł, Danuta Szczygieł, Lucyna i Paweł Chojnowscy, Magdalena Dudek, Paulina Białas, Elżbieta Wiatr, Oliwia Miłkoś.

20230823 112158 80 DZIECI NA WYCIECZCE EDUKACYJNEJ W ZAGRODZIE „NA JĘDRZEJKÓWCE” 20230823 120513 80 DZIECI NA WYCIECZCE EDUKACYJNEJ W ZAGRODZIE „NA JĘDRZEJKÓWCE” 20230823 121206 80 DZIECI NA WYCIECZCE EDUKACYJNEJ W ZAGRODZIE „NA JĘDRZEJKÓWCE” 20230823 131314 80 DZIECI NA WYCIECZCE EDUKACYJNEJ W ZAGRODZIE „NA JĘDRZEJKÓWCE” 20230823 131328 80 DZIECI NA WYCIECZCE EDUKACYJNEJ W ZAGRODZIE „NA JĘDRZEJKÓWCE” 20230824 133501 80 DZIECI NA WYCIECZCE EDUKACYJNEJ W ZAGRODZIE „NA JĘDRZEJKÓWCE” 20230824 112956 80 DZIECI NA WYCIECZCE EDUKACYJNEJ W ZAGRODZIE „NA JĘDRZEJKÓWCE” %name 80 DZIECI NA WYCIECZCE EDUKACYJNEJ W ZAGRODZIE „NA JĘDRZEJKÓWCE” 20230824 130643 80 DZIECI NA WYCIECZCE EDUKACYJNEJ W ZAGRODZIE „NA JĘDRZEJKÓWCE”