W niedzielę 27 maja br. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieczajnie Górnej świętowała 85-lecia swojego istnienia. Uroczystość rozpoczęła Msza Św., którą koncelebrowali: proboszcz miejscowej Parafii Siedmiu Boleści NMP Stanisław Bieleń i ks. kanonik Władysław Jaróg. Podczas liturgii poświęcona została płaskorzeźba wykonana i ufundowana z okazji jubileuszu OSP przez rodzimego artystę ludowego Zdzisława Banasia.
Po Mszy Św. druhowie przemaszerowali pod Dom Ludowy, gdzie odbyła się oficjalna część obchodów jubileuszowych. Uczestniczyli w nich: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Zastępca Burmistrza Stanisław Ryczek, Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej Ryszard Pikul, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP w  Dąbrowie Tarnowskiej Stanisław Początek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Kolarczyk, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji Lucjan Pałucki, Radni Rady Miejskiej w osobach Kazimiery Wąż i Bogdana Pawelca oraz sołtys Nieczajny Górnej Jan Bąba.

 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej istnieje w Nieczajnie Górnej już od 1933 roku, a jej początki były bardzo skromne, gdyż wówczas w posiadaniu strażaków był tylko jeden wóz konny z pompą strażacką Historię straży w tej miejscowości i jej proces przemian w nowoczesną formację przypomniał podczas niedzielnego świętowania Prezes OSP w Nieczajnie Górnej Ryszard Mucha. Okolicznościowe listy gratulacyjne odczytali Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP Stanisław Początek, Komendant Powiatowy PSP Krzysztof Kolarczyk i Z-ca Komendanta Powiatowego Policji Lucjan Pałucki.

Przy słonecznej pogodzie Jubileusz 85-lecia OSP w Nieczajnie Górnej przebiegał w radosnej atmosferze. Dla dzieci przygotowano dmuchane miasteczko. Uczestnicy obchodów częstowali się potrawami z grilla i chętnie uczestniczyli w zabawie tanecznej.

Samorząd Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska serdecznie gratuluję Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieczajnie Górnej tak ważnej rocznicy. Jest rzeczą godną podziwu, że jednostka te jest najliczniejszą i jedną z najstarszych w naszej gminie. Na uwagę zasługuje także nowoczesne wyposażenie strażaków z tej miejscowości,  ich gotowość do niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych oraz zaangażowanie w inicjatywy kulturalne, społeczne i uroczystości patriotyczno-religijne, mające pozytywny wpływ na całokształt wizerunku gminy.