Już od 1985 roku 9 maja obchodzony jest jako Dzień Europy lub Dzień Unii Europejskiej. Dla wszystkich państwa unijnych jest to okazja do refleksji nad osiągnięciami integracji europejskiej, ale także nad wyzwaniami jakie nadal stoją przed Unią Europejską i jej instytucjami.
Pierwszym krokiem do integracji europejskiej był Planu Schumana ustanowiony 64 lata temu. Plan zakładał koordynację produkcji stali i wydobycia węgla w Republice Federalnej Niemiec i Francji, by uniemożliwić tym państwom konflikt zbrojny. Połączenie gospodarek dawnych wrogów nie tylko zapobiegło wojnie, ale także podniosło stopę życiową społeczeństw tych krajów. W kolejnych latach współpraca obejmowała kolejne państwa i wykroczyła poza dziedzinę ekonomii obejmując także naukę, kulturę, sztukę, politykę społeczną i prawa obywateli.

Gdy rankiem 9 maja 1950 r. Robert Schuman, francuski minister spraw zagranicznych wygłaszał swój plan podczas posiedzenia Rady Ministrów w Paryżu nie mógł przewidzieć, że po ponad sześciu dekadach jego inicjatywa będzie miała formę bloku 28 państw, a pokojowe wysiłki Unii Europejskiej uhonorowane zostaną Pokojową Nagrodą Nobla w 2012 r. W 1950 r. Schuman mógł jedynie cieszyć się tym, że jego propozycja została przedstawiona w Bonn Kanclerzowi Niemiec – Konradowi Adenauerowi i bardzo pozytywnie przyjęta. Schuman, przy podwójnej zgodzie rządu francuskiego i niemieckiego, ogłosił publicznie swoją deklarację na konferencji prasowej, która odbyła się o godzinie 16.00 w Sali Zegarowej pałacu przy Quai d’Orsay.

Obchody Dnia Europy w państwach unijnych przybierają różne formy takie jak festiwale europejskie w wielu miastach Europy, czy szerokie udostępnienie instytucji europejskich dla zwiedzających. W Polsce bardzo popularnym elementem obchodów Dnia Europy jest organizowana w Warszawie Parada Schumana. Barwny korowód przejdzie w sobotę 10 maja ulicami Warszawy już po raz piętnasty. Również inne miasta naszego kraju organizują obchody Dnia Europy, a w wielu szkołach odbywają się konkursy wiedzy o Unii Europejskiej i imprezy nawiązujące do tożsamości europejskiej. W Dąbrowie Tarnowskiej Dzień Europy powiązany jest z programem Dni Otwartych Funduszy Europejskich, niedawno prezentowanym na naszej stronie.

dzien europy 2014 9 Maja   Dniem Europy