Antybiotykooporność jest zagrożeniem dla zdrowia i życia wszystkich ludzi. Skuteczność antybiotyków, a więc możliwość leczenia zakażeń i chorób bakteryjnych zależy od rozsądnego ich stosowania.
Europejski Dzień i Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach są odpowiedzią na narastające zagrożenie związane ze zjawiskiem oporności drobnoustrojów na antybiotyki, służą zwiększaniu świadomości na temat globalnej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) i zachęceniu społeczeństwa, pracowników ochrony zdrowia i decydentów do najlepszych praktyk, żeby uniknąć dalszego pojawiania się i rozprzestrzeniania zakażeń lekoopornych. 

Przyczyny  narastającej antybiotykooporności to przede wszystkim:

 • nadmierne i/lub niewłaściwe stosowanie antybiotyków w medycynie, weterynarii,
 • nadmierne i/lub niewłaściwe stosowanie antybiotyków w wielu krajach w hodowli zwierzęcej.

W tym roku prowadzone działania informacyjne mają przeciwdziałać w dobie pandemii COVID-19 pogorszeniu kryzysu trwającego w obszarze oporności patogenów bakteryjnych na antybiotyki – „Zjednoczeni w ochronie antybiotyków” („United to preserve antimicrobials” WHO).

Antybiotyki nie pomogą z CoV2 Antybiotyki nie zwalczą koronawirusa  przyjmuj tylko te zalecone przez lekarza

Antybiotyki:

 • nie działają na wirusy, a przeziębienie, grypa, Covid-19 to choroby wirusowe.
 • działają na bakterie,
 • naużywane tracą skuteczność.

Pamiętaj:

 • przyjmuj tylko antybiotyki przepisane przez lekarza,
 • stosuj się do zaleceń lekarza,
 • nie przerywaj terapii antybiotykowej nawet jeśli poczujesz się lepiej
 • nie stosuj antybiotyków pozostałych po wcześniejszych terapiach.

Przeciwdziałaj zakażeniom:

 • często myj lub dezynfekuj ręce,
 • zasłaniaj usta i nos w przestrzeni publicznej,
 • zachowaj co najmniej 1,5 m odległości od innych.

 ODPOWIEDZIALNE   STOSOWANIE   ANTYBIOTYKÓW

Antybiotyki nie pomogą z CoV 2a Antybiotyki nie zwalczą koronawirusa  przyjmuj tylko te zalecone przez lekarza

Źródło: Narodowy Instytut Leków