Rodzice dzieci niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia Pomocna Dłoń, pomimo ogromu obowiązków związanych z opieką nad nimi, w sytuacji zamkniętych szkół i ośrodków dziennego pobytu, znaleźli czas na pomoc najbardziej potrzebującym. Pomimo utrudnień logistycznych spowodowanych pandemią przygotowali ponad 200 paczek
z pomocą żywnościową, które zostały dostarczone do rodzin w trudnej sytuacji przez pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny i strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Smęgorzowie.

W okresie bezpośrednio poprzedzającym Wielkanoc planowana jest następna akcja pomocowa, w ramach których przygotowanych i rozwiezionych zostanie kolejnych 200 paczek żywnościowych.
Zaznacza się, że warunkiem uzyskania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD jest wysokość dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie.

dostawy żywności dla potrzebujących w Gminie Dąbrowa Tarnowska Bank Żywności pomaga najbardziej potrzebującym także w czasie pandemii