Już od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną można ubiegać się m.in. o świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie „Dobry Start”. Elektroniczny sposób składania wniosku jest najszybszy, a zarazem najwygodniejszy.
Wnioski i załączniki do wniosku można składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2018r. za pomocą systemu teleinformatycznego:

  1. ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia;
  2. ePUAP;
  3. bankowość elektroniczną;

Zobacz:

Uwaga!

Wniosku o świadczenie „DOBRY START” drogą elektroniczną nie można złożyć na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek składają bezpośrednio w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

500 i 300 online Bez kolejki – elektronicznie już od 1 lipca wnioski online o Rodzina 500+ oraz Dobry Start

Źródło: MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej