W bieżącym tygodniu rozpoczęła się budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w naszej gminie. Zgodnie z zawartą umową z firmą Hymon Energy Sp. z o.o. z Tarnowa instalacje powstaną na 9 obiektach na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
Będą to wszystkie budynki dąbrowskich szkół podstawowych i przedszkoli oraz obiekty Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny i Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.
Dobór obiektów wynikał z następujących kryterium: połać dachu skierowana w stronę południową, znaczne zużycie energii elektrycznej oraz brak prowadzenia działalności dochodowej na obiekcie, co uwarunkowało otrzymanie pełnego dofinansowania. Łączna moc zainstalowanych urządzeń wynosi ponad 180 kW. Zagwarantuje

to ograniczenie wydatków na energie elektryczną do zupełnego minimum na wyżej wymienionych budynkach.

            Koszt realizacji zadania wynosi 655 550,63 zł z czego dofinasowanie ze środków unijnych w ramach projektu odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” wynosi niemal 320 000,00 zł.
Zgodnie z założeniami projektu funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznych przy standardowych warunkach nasłonecznienia dla naszego regionu pozwoli na sumaryczna oszczędność energii elektrycznej o wartości około 100 000 zł rocznie. Dzięki czemu zwrot kosztów inwestycyjnych zamknie się po około trzech latach i w późniejszym okresie instalacja zacznie przynosić realne korzyści finansowe.

            Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie naszej gminy realizuje dwa główne cele strategiczne dla naszej gminy jakimi jest obniżenie poziomu emisji gazów cieplarnianych powstających przy produkcji energii elektrycznej, która w naszym kraju pochodzi ze spalania paliw kopalnych oraz ograniczenia kosztów wydatkowanych z budżetu gminy na funkcjonowanie poszczególnych jednostek.

Opracował: Szymon Lichorobiec
Ekodoradca Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

 

LIFEIPMalopolska Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w ramach projektu odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”