Głosowanie poza miejscem zameldowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzanych w Polsce w maju 2020 r.
Jeśli chcesz głosować poza miejscem swojego zameldowania w najbliższych wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzanych w Polsce w maju 2020 r. :

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu
w dniu wyborów (czyli poza miejscem zamieszkania)

1. Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców – jeśli chcesz głosować w gminie:
– w której mieszkasz na stałe, ale nie masz w niej zameldowania na pobyt stały,
– w której mieszkasz lub przebywasz na stałe i jesteś osobą, która nie jest i nigdy nie była zameldowana na pobyt stały w Polsce .

Zmiana nie będzie dotyczyć tylko najbliższych wyborów. Po wpisaniu do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz na stałe,  będziesz mógł automatycznie brać udział w głosowaniu w  każdych kolejnych wyborach w tej właśnie gminie. Rejestr wyborców jest bowiem stałym rejestrem i na jego podstawie przygotowuje się spisy wyborców na każde wybory.  Z uwagi na fakt, że możesz być tylko w jednym rejestrze wyborców zostaniesz wykreślony z rejestru wyborców w gminie miejsca zameldowania.

2. Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców – jeśli: 

głosujesz w kraju  i jednorazowo chcesz głosować w miejscu swojego czasowego pobytu – poza gminą, w której jesteś ujęty w rejestrze wyborców,  tj. poza gminą, w której jesteś zameldowany albo poza gminą, gdzie jesteś wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek.

Jeżeli w dniu wyborów będziesz przebywać za granicą, informacje jak dopisać się tam do spisu wyborców znajdziesz tu: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/glosowanie-za-granica .

Uwaga: dopisanie się do spisu wyborców dotyczy tylko najbliższych wyborów. Spis wyborców przygotowuje się bowiem tylko na potrzeby konkretnych wyborów. Przed każdymi wyborami sporządzany jest nowy spis wyborców.