Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na wniosek Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego przeprowadzi w piątek 3 lipca i w przyszłym tygodniu prace czyszczenia koryt dwóch lokalnych rzek: Szarwaczanki i rzeki Breń. Wykonanie tego rodzaju prac jest potrzebne ze względu na niedawne obfite opady deszczu, gdy wystąpił wysoki poziom wód w tychże rzekach, co mogło spowodować niedrożność.
W związku z ciągłym stanem zagrożenia powodziowego jakie występuje w naszej gminie na nowo podejmowane są starania o powstanie zbiornika retencyjnego. Obecna sytuacja klimatyczna w Polsce może być określona jako stan suszy i niedoborów wody z okresowymi nasileniami opadów deszczów, które tworzą zagrożenie powodziowe, ale nie niwelują długotrwałych efektów suszy.

Problemem ogólnopolskim jest brak retencji wody opadowej, która przeciwdziała powodziom i podtopieniem, a jednocześnie zapewnia możliwość gromadzenia i dystrybucji odpowiedniej ilości wody a wypadek suszy.

retencja Czyszczenie koryt rzek na terenie gminy i plany rozwoju retencji

Już w ubiegłym roku Gmina Dąbrowa Tarnowska wystąpiła do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wprowadzenie do „Programu Rozwoju Retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 zadania pn: Budowa zbiornika retencyjnego Żelazówka na rzece Breń. Jak dotąd wniosek ten nie został wpisany na listę zadań mimo odejmowanych interwencji w tej sprawie.

Bardziej obiecująco przedstawia się potencjalne uczestnictwo Gminy Dąbrowa Tarnowska w programie Stop Suszy, co również zakłada budowę zbiornika retencyjnego w  sołectwie Żelazówka. Zgłoszenie to znajduje się w tabeli zadań w zakresie budowy i przebudowy urządzeń wodnych w celu zwiększania m.in. retencji i wspierania przeciwdziałania skutkom suszy – zadania wytypowane z Programu Planowanych Inwestycji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WP na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r: http://wide-vision.pl/wp-content/uploads/2020/05/Projekt-PPSS_25052020.pdf

Nowatorskie podejscie2 Czyszczenie koryt rzek na terenie gminy i plany rozwoju retencjiWykorzystano grafiki ze strony wodypolskie.gov.pl