W dniu dzisiejszym odbyły się uroczyste obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zorganizowane przez samorząd gminny i powiatowy oraz miejscową parafię.

3 maja 1791 r., Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa regulująca organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli, wciąż jeszcze podzielonych na stany. Obok Święta Niepodległości Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest jednym z najważniejszych świąt państwowych.

Zgodnie z naszą lokalną tradycją obchodzenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęło się już kilka dni wcześniej poprzez zorganizowanie szeregu wydarzeń obejmujących sferę sztuki, historii, sportu i muzyki, by podkreślić doniosły charakter tego święta.

Główne Uroczystości jak zawsze rozpoczęły się 3 maja o godz. 9.00 przemarszem sprzed Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej do kościoła parafialnego pw. NMP Szkaplerznej. W pochodzie uczestniczyły licznie poczty sztandarowe stowarzyszeń, szkół, organizacji i instytucji oraz delegacje zakładów pracy i samorządów. Mszy Świętej w intencji Ojczyzny przewodniczył ks. Prałat Stanisław Cyran, przy koncelebrze ks. Sławomira Mrózka. Proboszcz Dąbrowskiej Parafii powitał przybyłe poczty sztandarowe, przedstawicieli lokalnych samorządów, parlamentarzystów oraz przybyłych do świątyni parafian.

W swojej homilii ks. Prałat przypomniał o kościelnym i państwowym wymiarze świętowania, które łączą się w dniu 3 maja. W homilii wspomniał także, że pamięć o dziedzictwie kulturowym i duchowym kształtuje tożsamość narodową. Bez znajomości przeszłości – w jej różnorodnych przejawach – trudno jest budować przyszłość, nie tylko w jej aspektach kulturowych, ale także w tych najgłębszych – duchowych. Dla zrozumienia polskiej tradycji narodowej konieczna jest znajomość tworzących ją wyznań, religii i związanych z nimi duchowości.

Po zakończonej Eucharystii pomimo niesprzyjającej aury pogodowej jak co roku obchody kontynuowano na placu Walczących o Niepodległą Polskę przed  Pomnikiem Poległych Ofiar Wojen w Parku Miejskim im. 100 – lecia Niepodległości Polski w Dąbrowie Tarnowskiej. Ten plac to wyjątkowe miejsce, zapisane na mapach naszej gminy jako symbol wszystkich patriotycznych wydarzeń, które pozwalają całej społeczności z gminy i powiatu przenieść się w wyjątkową podróż w przeszłość – podróż do wydarzeń, miejsc i ludzi związanych z odzyskaniem przez nasz kraj niepodległości, uchwaleniem Konstytucji 3 Maja czy upamiętnieniem walk w obronie Ojczyzny toczonych w 1920 roku.

Słowa powitania i podziękowania za przybycie skierowali w imieniu organizatorów Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski i Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek. Głos również zabrali przybyli na uroczystość Poseł na Sejm RP Anna Pieczarka, Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski. Odczytano także okolicznościowy list od Senatora RP Kazimierza Wiatra. Ponadto przesłany został list okazjonalny od Prezesa PSL Władysława Kosiniaka Kamysza.

Program artystyczny oraz kotyliony przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej. Uroczystość uświetniła obecność: orkiestry Dąbrowskiego Domu Kultury, Kompanii Honorowej Ochotniczej Straży Pożarnej, Jednostki Strzeleckiej 2083 im. Mariana Kukiela, Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Żelazówka oraz Drużyna Orląt z Żelazówki i Lubasza. Prowadzącym uroczystość pod pomnikiem w Parku Miejskim był Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury Paweł Chojnowski.

Po części oficjalnej uczestnicy obchodów rocznicowych mogli skosztować żołnierskiej grochówki i bigosu. Organizatorzy dziękują licznie zebranym mieszkańcom i gościom za udział w tej patriotyczno – religijnej uroczystości. Podziękowania kierowane są również do osób i instytucji, które pomogły w organizacji uroczystości.

Szczególnie doceniany jest wkład w uświetnienie uroczystości ze strony delegacji, instytucji lokalnych, szkół, organizacji politycznych i społecznych oraz stowarzyszeń, które wystawiły poczty sztandarowe.

Wieńce i wiązanki złożyli:

 • Poseł na Sejm RP Anna Pieczarka
 • Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski,
 • w imieniu posła na Sejm RP Stanisława Bukowca Marek Mosio,
 • w imieniu Senatora RP Kazimierza Wiatra Krzysztof Heilman i Magdalena Kotapka
 • delegacja samorządu powiatowego na czele z przewodniczącą Rady Powiatu Martą Chrabąszcz, Starostą Dąbrowskim Lesławem Wieczorkiem i Wicestarostą Krzysztofem Brykiem oraz samorządu gminnego na czele z przewodniczącym Rady Miejskiej Wiesławem Mendysem oraz Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofem Kaczmarskim,
 • delegacja Stowarzyszenia Niezależnych Ziemi Dąbrowskiej na czele z Radnym Powiatu Pawłem Kaczmarskim,
 • delegacja Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • delegacja Zarządu Gminnego OSP w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja od Posła Władysława Kosiniaka Kamysza i Związku Powiatowego PSL
 • delegacja Zespołu Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu,
 • delegacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu,
 • delegacja samorządu Gminy Gręboszów,
 • delegacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie,
 • delegacja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej
 • delegacja Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia w Tarnowie,
 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Oddziału Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • w imieniu Dowódcy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej mjr Daniel Kumorowski
 • delegacja Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Nadleśnictwa w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Placówki Straży Granicznej w Tarnowie,
 • delegacja Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • w imieniu Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie mjr Marcin Smalarz
 • Jednostka Strzelecka Dąbrowa Tarnowska
 • delegacja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Żelazówka,
 • Drużyna Orląt z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelazówce,
 • Orlęta z Lubasza.
 • KRUS Placówka Terenowa w Dąbrowie Tarnowskiej
 • delegacja Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tarnowie
 • delegacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • delegacja Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
 • Związek Dąbrowiaków
 • delegacja Stowarzyszenia Patriotycznego Wspólnota Powiśla w Dąbrowie Tarnowskiej

127 DSC 0560 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 126 DSC 0556 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 125 DSC 0554 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 124 DSC 0550 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 123 DSC 0549 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 122 DSC 0547 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 121 DSC 0544 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 120 DSC 0541 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 119 DSC 0538 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 118 DSC 0535 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 117 DSC 0534 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 116 DSC 0532 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 115 DSC 0529 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 114 DSC 0528 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 113 DSC 0525 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 112 DSC 0523 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 111 DSC 0521 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 110 DSC 0519 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 109 DSC 0516 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 108 DSC 0513 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 107 DSC 0512 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 106 DSC 0510 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 105 DSC 0508 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 104 DSC 0505 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 103 DSC 0503 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 102 DSC 0502 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 101 DSC 0499 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 100 DSC 0498 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 099 DSC 0495 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 098 DSC 0492 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 097 DSC 0491 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 096 DSC 0487 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 095 DSC 0486 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 094 DSC 0483 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 093 DSC 0481 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 092 DSC 0479 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 091 DSC 0478 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 090 DSC 0477 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 089 DSC 0475 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 088 DSC 0473 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 087 DSC 0471 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 086 DSC 0469 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 085 DSC 0467 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 084 DSC 0463 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 083 DSC 0462 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 082 DSC 0459 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 081 DSC 0456 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 080 DSC 0455 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 079 DSC 0452 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 078 DSC 0449 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 077 DSC 0443 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 076 DSC 0439 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 075 DSC 0435 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 074 DSC 0428 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 073 DSC 0427 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 072 DSC 0426 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 071 DSC 0423 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 070 DSC 0422 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 069 DSC 0421 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 068 DSC 0418 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 067 DSC 0416 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 066 DSC 0410 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 065 DSC 0406 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 064 DSC 0400 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 063 DSC 0396 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 062 DSC 0394 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 061 DSC 0393 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 060 DSC 0392 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 059 DSC 0388 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 058 DSC 0385 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 057 DSC 0383 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 056 DSC 0382 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 055 DSC 0381 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 054 DSC 0379 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 053 DSC 0378 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 052 DSC 0377 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 051 DSC 0375 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 050 DSC 0372 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 049 DSC 0370 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 048 DSC 0362 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 047 DSC 0359 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 046 DSC 0358 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 045 DSC 0357 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 044 DSC 0356 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 043 DSC 0354 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 042 DSC 0352 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 041 DSC 0351 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 040 DSC 0350 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 039 DSC 0349 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 038 DSC 0347 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 037 DSC 0346 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 036 DSC 0345 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 035 DSC 0337 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 034 DSC 0335 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 033 DSC 0331 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 032 DSC 0326 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 031 DSC 0319 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 030 DSC 0317 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 029 DSC 0314 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 028 DSC 0312 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 027 DSC 0307 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 026 DSC 0303 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 025 DSC 0302 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 024 DSC 0296 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 023 DSC 0295 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 021 DSC 0292 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 020 DSC 0291 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 019 DSC 0287 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 018 DSC 0285 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 017 DSC 0284 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 016 DSC 0283 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 015 DSC 0281 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 014 DSC 0280 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 013 DSC 0277 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 012 DSC 0273 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 011 DSC 0268 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 010 DSC 0265 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 009 DSC 0264 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 008 DSC 0263 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 007 DSC 0260 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 006 DSC 0255 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 005 DSC 0221 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 004 DSC 0217 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 003 DSC 0216 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 002 DSC 0210 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

001 DSC 0209 Dąbrowa Tarnowska uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja