Popołudnie 17 listopada br. było czasem pięknego hołdu muzycznego i literackiego dla Niepodległej. Sala kinowa DDK wypełniła się słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku i ich gośćmi, aby stać się miejscem pięknego koncertu „Najjaśniejsza Rzeczpospolita – Droga do niepodległości”. Na sobotnie widowisko złożyły się kompozycje polskich mistrzów, pieśni patriotyczne i fragmenty poezji oraz tekstów publicystycznych (m.in.: wypowiedzi Ignacego Jana Paderewskiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego, fragmenty wierszy i poematów romantycznych, listów F. Chopina i kazań ks. Piotra Skargi). Koncert był częścią projektu realizowanego przez UTW przy DDK p.n. „Dąbrowska droga do niepodległości” współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego.

Wśród gości byli: liczna delegacja tarnowskiego UTW działającego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, Joanna Ohratka (Sekretarz Powiatu Dąbrowskiego), Anna Gądek (pełnomocnik do kontaktów z UTW z PWSZ w Tarnowie), Małgorzata Bułat (Dyrektor Centrum Polonii i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brniu), Paweł Chojnowski (Dyrektor DDK), Dagmara Jedynak (Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej), prezesi lokalnych stowarzyszeń: Ryszard Siepiora (Stowarzyszenie Pomocy im. św. Brata Alberta), Marian Łączyński (Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów).

W koncercie wystąpili artyści scen tarnowskich i krakowskich: Katarzyna Plewniak – mezzosopran, Maciej Drużkowski – baryton, Paweł Łukasik -altówka oraz Joanna Błażej – Łukasik (fortepian). Melomani wysłuchali utworów: F. Chopina, W. Dankowskiego, I. J. Paderewskiego, St. Moniuszki, H. Wieniawskiego, Z. Noskowskiego, arie i sceny z oper  St. Moniuszki oraz wybrane pieśni legionowe i patriotyczne.  Koncert „Najjaśniejsza Rzeczpospolita – Droga do niepodległości” zakończył się wspólnym odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”.