Na stronie internetowej konsultacje.cpk.pl każdy zainteresowany może zgłaszać uwagi do korytarzy nowych linii kolejowych i tras drogowych planowanych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ich planowanym efektem będzie skrócenie czasów przejazdu i likwidacja wykluczenia transportowego.
Zachęcamy mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska do udziału w tych konsultacjach, a zwłaszcza do przesyłania uwag, które wskazywałyby na lokalna potrzebę przywrócenia linii kolejowej przebiegającej przez Dąbrowę Tarnowską. Konsultacje potrwają jeszcze do 10 marca. 

CPK www pinforail pl 1 Do 10 marca zgłoś uwagę w konsultacjach w formularzu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego na temat przywrócenia linii kolejowej przebiegającej przez Dąbrowę TarnowskaUczestnicy konsultacji mogą zgłaszać opinie do trzech części Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL). W ramach pierwszej części można zgłaszać uwagi do głównego opracowania zawierającego m.in. założenia budowy nowych linii kolejowych Centralnego Portu Komunikacyjnego i odcinków dróg, których planowanie jest związane z powstaniem lotniska. W zakresie drugiej i trzeciej części można zgłaszać uwagi do części graficznej, czyli szczegółowych map topograficznych w skali 1:50 000 z korytarzami przebiegów: kolejowych i drogowych.

Uwagi dotyczące przywrócenia połączenia kolejowego w Dąbrowie Tarnowskiej można zgłaszać w formularzu dotyczącego głównego opracowania Strategicznego Studium Lokalizacyjnego zaznaczając, że uwaga dotyczy treści na stronie 62.

Proponowany tekst:

„Dąbrowa Tarnowska, stolica powiatu dąbrowskiego, jak i Szczucin od ponad 100 lat miały połączenie kolejowe i choć infrastruktura jest obecnie nieczynna i uległa pewnym zniszczeniom, to jednak istnieją wywłaszczone tereny w pasie kolejowym, o które gminy naszego powiatu walczyły by nie były zapomniane. Dąbrowa Tarnowska, chcąc dalej się rozwijać nie może być polegać jedynie na transporcie i komunikacji samochodowej. Nowoczesne plany infrastrukturalne, tak w Polsce jak w Europie, zakładają ważny udział rozwoju kolei  w transporcie i komunikacji.  Dąbrowa Tarnowska nie powinna zostać wykluczona w procesie planowania inwestycji strategicznych poprawiających transport i sieć komunikacyjną. Dodatkowym ważnym argumentem jest fakt, że wiele osób na naszym terenie ma swoich bliskich w różnych częściach Polski.
Pominięcie Dąbrowy Tarnowskiej, wcale nie spowoduje znaczących oszczędności w kosztach inwestycji, a w znaczący sposób przyczyni się do wykluczenie komunikacyjno – transportowego naszego subregionu – Powiśla Dąbrowskiego – omijając jego dwa największe ośrodki tj. Dąbrowę Tarnowską i Szczucin, chociażby z poszukiwaniem pracy przez mieszkańców. ”

CPK uwagi do str 62 Do 10 marca zgłoś uwagę w konsultacjach w formularzu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego na temat przywrócenia linii kolejowej przebiegającej przez Dąbrowę TarnowskaUwagi na temat połączenia kolejowego przebiegającego przez Dąbrowę Tarnowską dotyczące części graficznej czyli szczegółowych map topograficznych przebiegów kolejowych można zgłaszać także w drugim formularzu wpisując w odpowiednie pola „Ciąg nr 7, linia kolejowa 73” i „Arkusz 2”.

CPK uwagi do 7 73 Do 10 marca zgłoś uwagę w konsultacjach w formularzu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego na temat przywrócenia linii kolejowej przebiegającej przez Dąbrowę Tarnowska
polskanadobrychtorach prezentacja 20 05 2019 final 15 Do 10 marca zgłoś uwagę w konsultacjach w formularzu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego na temat przywrócenia linii kolejowej przebiegającej przez Dąbrowę Tarnowska