Jak co roku z wyjątkiem dwuletniej przerwy spowodowanej pandemią COVID-19 w okresie od lutego do kwietnia odbywały się zebrania sołeckie w gminie Dąbrowa Tarnowska. Celem tych spotkań jest przedstawienie przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Mieszkańcom poszczególnych sołectw sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły oraz zaprezentowanie budżetu na rok bieżący. Sprawozdania składają również Sołtysi ze swojej działalności z danego roku.

Spotkania są także okazją do tego, aby porozmawiać i wspólnie dyskutować o bieżących sprawach, dotyczących danego sołectwa. Są także okazją do dokonywania zmian przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2023 rok. Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. W tym roku łączna kwota przeznaczona do podziału na 12 sołectw wynosi prawie 495 tysięcy złotych.

Na spotkaniach z mieszkańcami obecni byli m.in. Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Lesław Wieczorek Starosta Dąbrowski i Przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej.

Obecni byli również policjanci – dzielnicowi, na których to w głównej mierze spoczywają zadania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa w danych rejonach służbowych.

Na spotkaniach Mieszkańcy poszczególnych sołectw mieli okazję dzielić się swoimi przemyśleniami dotyczącymi jakości życia w naszej gminie. Niejednokrotnie zadawali ważne pytania dotyczące oświetlenia, dobudowy sieci wodno-kanalizacyjnej. Burmistrz w swoich wypowiedziach dużo uwagi poświęcał gospodarce odpadami w gminie, naprawom i budowom nowych dróg, usuwanie azbestu oraz wycince drzew. Tematy te są obecnie jednymi z najważniejszych zagadnień dla mieszkańców wszystkich sołectw.

21508ffe 70e0 44e2 baa1 e536fe109df7 Dobiegły końca zebrania wiejskie 1b209d2c f6be 4b09 af15 c5699c2dcaab Dobiegły końca zebrania wiejskie dc6be508 9ada 49c6 aaae b62417040ee8 Dobiegły końca zebrania wiejskie c760bb3f 70f0 41b3 bb41 34f80f1109a4 Dobiegły końca zebrania wiejskie d687c5f7 5730 403e b729 c3e9f6807ff3 Dobiegły końca zebrania wiejskie fb27bd90 9bfb 4edc a290 1334cdad3ffa Dobiegły końca zebrania wiejskie 03bbec75 421e 4fad 83e2 85e0790957681 Dobiegły końca zebrania wiejskie