Informujemy że, mieszkańcy Gminy Dąbrowa Tarnowska mogą złożyć wniosek o wypłatę dodatku osłonowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w następujący sposób:

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę,
 • o dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe.

Dochód gospodarstwa domowego:

dochód ustalany jest na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych (art. 3 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2020r. poz. 111 z późn.zm.).

Do kiedy złożyć wniosek o dodatek osłonowy:

 1. Wnioski złożone do 31 stycznia bieżącego roku, po pozytywnej weryfikacji, będą realizowane przez wypłatę dodatku w dwóch równych ratach (po otrzymaniu dotacji):
 • rata I w terminie do 31 marca 2022r.,
 • rata II w terminie do 2 grudnia 2022r.
 1. Wnioski złożone od 01.02.2022r. będą wypłacane jednorazowo, niezwłocznie, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i po otrzymaniu dotacji.

Wysokość dodatku:

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy główne źródło ogrzewania (wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) zużywa paliwo stałe (np. węgiel itp.) dodatek wynosi rocznie:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Do pobrania:

Lp. Nazwa Wielkość
1. Kliknij tutaj, aby pobrać wzór wniosku o dodatek osłonowy w wersji PDF 138.44 KB
2. Kliknij tutaj, aby pobrać wzór wniosku o dodatek osłonowy w wersji DOCX 56.92 KB
3. Klauzula RODO do pobrania w wersji PDF 73.72 KB

Źródło: MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej