Świadectwa mogą być wydane uczniom indywidualnie lub w małych grupach, w ustalonych terminach, na świeżym powietrzu – wskazuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W tym roku szkolnym zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach i placówkach oświatowych kończą się w piątek, 26 czerwca. W tym dniu uczniom wydawane są świadectwa szkolne.
„W tym roku, ze względu na wciąż obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia, szkoły nie będą mogły zorganizować tradycyjnych, uroczystych akademii dla całej społeczności szkolnej” – podkreśla Anna Ostrowska, rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji Narodowej. „Świadectwa mogą być wydane uczniom indywidualnie lub w małych grupach, w ustalonych terminach, na świeżym powietrzu” – dodała.

Jak przypomniała, forma i tryb wręczania uczniom świadectw szkolnych nie jest określona w przepisach prawa oświatowego i wynika wyłącznie z przyjętego w danej szkole zwyczaju oraz ceremoniału.
„Dyrektor szkoły ustala sposób odbioru świadectw. Może on wyznaczyć określone godziny odbioru dokumentu dla danej klasy czy grupy uczniów lub pojedynczego ucznia. Jest również możliwość, aby uczeń odebrał swoje świadectwo w innym dniu. Wszystko zależy od tego, jak wielu uczniów liczy dana szkoła i jakie ma warunki” – wyjaśniła Anna Ostrowska.
Zaapelowała do dyrektorów szkół i placówek o przestrzeganie zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego przy planowaniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

www.samorzad.pap.pl