Drogie Dzieci,

Dzisiaj obchodzimy Wasze ulubione święto – Dzień Dziecka! Z tej okazji pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i spełnienia Waszych dziecięcych marzeń.
Niech uśmiech towarzyszy Wam każdego dnia, a wszyscy dorośli traktują Was z życzliwością. Starszym dzieciom życzymy rozwagi i bezpieczeństwa przy zdobywaniu nowych doświadczeń odkrywania świata i stopniowego wchodzenia w dorosłość.
Zachowajcie swoje szczere serca i młodzieńczą ufność i bądźcie radością i dumą dla swoich rodziców, dziadków, opiekunów i nauczycieli. Życzymy również jak najwięcej zabawy oraz najlepszych ocen w szkole.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – Krzysztof Kaczmarski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowskiej Tarnowskiej – Wiesław Mendys
Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska – Stanisław Ryczek
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach dawnego bloku socjalistycznego Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca na pamiątkę Światowej Konferencji nad Dobrobytem Dzieci zorganizowanej w Genewie w 1925 r.
Miała ona na celu omówienie obowiązków jakie ludzkość ma wobec dzieci. Dopiero bowiem w XX wieku instytucje i organizacje międzynarodowe zajęły się problematyką roli dziecka w społeczeństwie, ogromnej wartości dzieci dla przyszłości świata oraz kwestią praw najmłodszych obywateli. Wcześniej tymi zagadnieniami zajmowały się kościoły protestanckie, głównie w Stanach Zjednoczonych, gdzie wyznaczano drugą niedzielę czerwca jako specjalny dzień, przygotowujący dzieci do chrześcijańskiego życia.

dzien dziecka Dzień Dziecka

Dzień Dziecka powinien być celebracją młodzieńczej spontaniczności, aktywności fizycznej i radosnej zabawy. Towarzyszyć mu jednak powinna refleksja na temat obowiązków dorosłych wobec dziecka oraz prawa dziecka do bezpieczeństwa i wychowania bez przemocy.

dzien dziecka Dzień Dziecka

Dzieci, ze względu na młody wiek nie uczestniczą w wyborach, nie mają wielkich możliwości wpływu na swoją sytuację życiową. Dziecko nie potrafi samo zadbać o siebie, potrzebuje pomocy i wsparcia dorosłych by właściwie przygotować się do życia w społeczeństwie. Szczególnie ważna jest tutaj rola rodziców, opiekunów, nauczycieli, a także wielu innych ludzi, którzy są naturalnymi „strażnikami” praw dziecka. Warto również zaznaczyć, że dziecko potrzebuje też specjalnego zabezpieczenia w prawie stanowionym. Dobre prawo stanowione może i powinno pomagać rodzicom i opiekunom w rozwoju dziecka. W Polsce Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka oraz Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka stanowią najważniejsze akty prawne odnoszące się do spraw dziecka. Dzieciom w Polsce przysługuje także specjalna instytucja Rzecznika Praw Dziecka, który reprezentuje interesy nieletnich obywateli. Obecnie funkcję tę pełni Marek Michalak z wykształcenia pedagog.

dzień dziecka Dzień Dziecka