Drogie Dzieci,

Dzisiaj obchodzimy Wasze ulubione święto – Dzień Dziecka! Z tej okazji pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i spełnienia Waszych dziecięcych marzeń.
Niech uśmiech towarzyszy Wam każdego dnia, a wszyscy dorośli traktują Was z życzliwością. Starszym dzieciom życzymy rozwagi i bezpieczeństwa przy zdobywaniu nowych doświadczeń odkrywania świata i stopniowego wchodzenia w dorosłość.
Zachowajcie swoje szczere serca i młodzieńczą ufność i bądźcie radością i dumą dla swoich rodziców, dziadków, opiekunów i nauczycieli. Życzymy również jak najwięcej zabawy oraz najlepszych ocen w szkole.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowskiej Tarnowskiej
Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Ryczek
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach dawnego bloku socjalistycznego Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca na pamiątkę Światowej Konferencji nad Dobrobytem Dzieci zorganizowanej w Genewie w 1925 r.
Miała ona na celu omówienie obowiązków jakie ludzkość ma wobec dzieci. Dopiero bowiem w XX wieku instytucje i organizacje międzynarodowe zajęły się problematyką roli dziecka w społeczeństwie, ogromnej wartości dzieci dla przyszłości świata oraz kwestią praw najmłodszych obywateli. Wcześniej tymi zagadnieniami zajmowały się kościoły protestanckie, głównie w Stanach Zjednoczonych, gdzie wyznaczano drugą niedzielę czerwca jako specjalny dzień, przygotowujący dzieci do chrześcijańskiego życia.

dzien dziecka Dzień Dziecka   życzenia od samorządowców

Dzień Dziecka powinien być celebracją młodzieńczej spontaniczności, aktywności fizycznej i radosnej zabawy. Towarzyszyć mu jednak powinna refleksja na temat obowiązków dorosłych wobec dziecka oraz prawa dziecka do bezpieczeństwa i wychowania bez przemocy.

dzien dziecka Dzień Dziecka   życzenia od samorządowców

Dzieci, ze względu na młody wiek nie uczestniczą w wyborach, nie mają wielkich możliwości wpływu na swoją sytuację życiową. Dziecko nie potrafi samo zadbać o siebie, potrzebuje pomocy i wsparcia dorosłych by właściwie przygotować się do życia w społeczeństwie. Szczególnie ważna jest tutaj rola rodziców, opiekunów, nauczycieli, a także wielu innych ludzi, którzy są naturalnymi „strażnikami” praw dziecka. Warto również zaznaczyć, że dziecko potrzebuje też specjalnego zabezpieczenia w prawie stanowionym. Dobre prawo stanowione może i powinno pomagać rodzicom i opiekunom w rozwoju dziecka. W Polsce Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka oraz Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka stanowią najważniejsze akty prawne odnoszące się do spraw dziecka. Dzieciom w Polsce przysługuje także specjalna instytucja Rzecznika Praw Dziecka, który reprezentuje interesy nieletnich obywateli. Obecnie funkcję tę pełni Marek Michalak z wykształcenia pedagog.

dzień dziecka Dzień Dziecka   życzenia od samorządowców