Z okazji obchodzonego dzisiaj Dnia Samorządu Terytorialnego oraz 30. rocznicy reformy samorządowej, która zwiększyła kompetencje gmin i dała im możliwości samostanowienia pragniemy wyrazić swoją wdzięczność dla wszystkich osób zaangażowanych w prace na rzecz naszej gminy. Wszystkim Radnym, członkom Rad Sołeckich i Rad Osiedli oraz Sołtysom, a także Pracownikom Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej i jednostek gminnych składamy najserdeczniejsze życzenia pomyślności, satysfakcji i sukcesów w realizacji.
Dziękujemy serdecznie za wspólną troskę i działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Doceniamy trud i poświęcenie z jakim Państwo służycie naszym mieszkańcom, za owocną pracę, za ciekawe pomysły i śmiałe decyzje.
Życzymy wielu sukcesów zawodowych, osobistych, dużo zdrowia i wytrwałości oraz odwagi w kreowaniu rozwoju naszej Gminy. Niech Państwa wysiłki będą zauważane i doceniane przez mieszkańców całej Gminy.
Świętując Dzień Samorządu Terytorialnego pamiętajmy o tym, by dobro całej naszej społeczności przyświecało nam wszystkim w podejmowaniu decyzji i przyjmowania odpowiedzialności za nie.

Krzysztof Kaczmarski
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej

Wiesław Mendys
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej